امنیت

حملات اینترنتی در سال ‪ ۲۰۰۵‬از رشد قابل توجهی برخوردار شد

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط كارشناسان امنیتی اروپایی در سال ‪۲۰۰۵‬ میلادی میزان حملات اینترنتی نسبت به سال‌های گذشته با افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.


بر اساس گزارش سایت ‪ ،KATAWEB‬بر همین اساس در سال ‪ ۲۰۰۵‬امنیت رایانه ها با مشكلات عدیده‌ای مواجه بوده است.


بطوریكه نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد در این سال بیش از ‪۱۴۰‬ مورد در زمینه افزایش حملات اینترنتی توسط ویروس‌ها و هكرها گزارش شده است.


براین اساس میزان جرایم اینترنتی نیز در این سال با رشد زیادی مواجه بوده است به گونه‌ای كه خسارت ناشی از این جرایم به بیش از ‪۱۵۰‬ میلیارد دلار رسیده است.


در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی اطلاعات شخصی بیش از ‪ ۲۰۶‬هزار نفر از كاربران كارمند در شركت‌ها به سرقت رفته است.


بدین ترتیب مسوولان امنیتی كشورهای اروپایی بدلیل افزایش حملات اینترنتی و سرقت اطلاعات شخصی آنان در صددند تا اقدامات موثرتری در زمینه مبارزه با این نوع جرایم انجام دهند.


​​