امنیت

کرم جدید مسنجر با حقه‌های قدیمی

هموطن-کرم جدید رایانه‌هایی را هدف می‌گیرد که پیش از این به ویروس‌های lockx-exe یا Pals-pexe آلوده شده باشد.
شرکت Face Time از کشف کرم جدیدی خبر داده که از طریق نرم‌افزارهای مسنجر منتقل می‌شود.
کرم جدید رایانه‌هایی را هدف می‌گیرد که پیش از این به ویروس‌های lockx-exe یا Pals-pexe آلوده شده باشد. ویروس یاد شده کاربر را به سروری متصل می‌کند که آسیب‌های جدی‌تری را از طریق اجرای چند فرمان به رایانه وارد می‌کند.
یکی از این فرامین این قابلیت را دارد که کنترل مسنجر را از دست کاربر خارج کرده و پیام‌هایی را به نقل از وی برای افراد ارسال کند تا آنها هم به ویروس آلوده شوند.
کارشناسان به مردم توصیه کرده‌اند برای جلوگیری از آلودگی به این ویروس روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنید.


​​