امنیت

عرضه وصله از سوی F-Secure

حفره موجود ضد ویروس F-SECURE را كاملا از كار می‌‏اندازد.


به گزارش ایلنا ، شركت خدمات امنیتی F-SECURE ، به دنبال شناسایی یك حفره امنیتی در موتور ضدویروس این شركت وصله‌‏ای را برای این حفره منتشر كرده است.
حفره مذكور امكان از كار افتادن كامل ضدویروس را ایجاد می‌‏كند.
این شركت همراه با وصله عرضه شده به كاربران هشدار داده كه بدون تعلل ضد ویروس خود را به روز كنند تا از حمله هكرها در امان بمانند.
هكرها می‌‏توانند با طراحی یك فایل خاص ZIP ضد ویروس F-SECURE را كاملا از كار بیندازد و بدون هیچ مانع امنیتی در رایانه هدف نفوذ كنند.
گفتنی است ، در ماه‌‏های اخیر هكرها به طور قابل توجهی خود را روی ضد ویروس‌‏ها متمركز كرده‌‏اند و درصدد هستند با یافتن ضعف‌‏هایی در این برنامه‌‏ها موانع موجود بر سر راه خود را كاهش دهند.


​​