امنیت

روز سوم فوریه مراقب رایانه‌هایتان باشید،عواقب Black Worm در راه است

پایگاه اینترنتی SANS اعلام كرد، حداقل 700 هزار دستگاه كامپیوتر بر اثر كرم سیاه "Black Worm " تخریب شده‌اند و در روز سوم فوریه تمامی‌ فایل‌ها و اطلاعات این كامپیوترها پاك خواهند شد.


به گزارش ایسنا «استفان داویسون»، معاون اول شركت " كوا وادیس" در این رابطه اعلام كرد: ما از كاربران اینترنتی می‌خواهیم ‌تا نرم افزارهای ضد ویروس خود را به روز كنند تا پیش از سوم فوریه كه این كرم تمامی‌ مدارك و اسناد را از بین خواهد برد، از یك سیستم جامع اسكن استفاده نمایند.


كرم Black به دلایلی بسیار جدی و متفاوت از سایر كرم‌های كامپیوتری است، در حال حاضر این كرم از طریق كتابچه‌های ضد ویروس به‌روز شناسایی خواهد شد و به منظور از دست رفتن اطلاعات در روز سوم فوریه، كاربران باید از آنتی ویروس‌های رایج استفاده كنند، این كرم از طریق ضمیمه‌های پست الكترونیكی و همچنین فایل‌ها گسترش می‌یابد. زمانی كه یك سیستم در یك شبكه به این كرم مبتلا شود، برای تخریب دیگر سیستم‌های متصل به شبكه نیز تلاش خواهد كرد .


این كرم كامپیوتری بیشترین تولیدات آنتی ویروس را از كار انداخته و از بین می‌برد و از طریق پست‌های الكترونیكی و با اسامی‌گوناگون گسترش می‌یابد.


​​