امنیت

336 میلیون دلار كلاهبرداری اینترنتی

ایسنا- بر اساس گزارش پایگاه داده‌های حمایت از مصرف‌كننده‌ی كمیسیون تجاری فدرال، حدود 29 درصد از كل شكایت‌هایی كه در سال 2005 به این آژانس شد، مربوط به كلاهبرداری اینترنتی بوده است.


كلاهبرداری اینترنتی تولیدات و خدماتی را شامل می‌شود كه شركت از طریق اینترنت با مصرف كننده قرارداد می‌بندد و مصرف‌كننده نیز از طریق اینترنت پاسخ می‌دهد.


بر اساس این گزارش از مجموع 638 هزار شكایت ارایه شده به این آژانس در سال گذشته‌ی میلادی، 29 درصد مربوط به كلاهبرداری اینترنتی بوده كه جمعا مبلغ 336 میلیون دلار در سال گذشته از این طریق كلاهبرداری شده است.


همچنین 55 درصد از شكایت‌های كلاهبرداری كه روش قرارداد اولیه‌ی شركت در آن مورد بحث بوده است، منبعشان از طریق اینترنت بوده و 35 درصد از طریق پست الكترونیكی و 20 درصد نیز از طریق وب گزارش شده است.


این گزارش همچنین نشان می‌دهد"سرقت هویت" 37 درصد از مابقی شكایت‌ها را تشكیل می‌دهد. دیگر موارد گزارش شده شامل حراج اینترنتی(12 درصد)، پیشنهادهای پول خارجی(هشت درصد)، خرید در خانه(هشت درصد) و خدمات اینترنتی و شكایت‌های كامپیوتری(پنج درصد) است.

 


​​