امنیت

راه اندازی شبكه‌‏های محلی ضریب نفوذ هكرها را كاهش می‌‏دهد

كشور ما در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر مصرف كننده است و این جنبه ، رسیدن به امنیت را سخت كرده است.


مهندس محمدرضا یمقانی ، استاد دانشگاه و كارشناس ارشد رایانه ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص بسترسازی امنیت شبكه در كشور ، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: به جز دو بعد نرم افزار و سخت افزار كه در امنیت شبكه بسیار مهم است، داده‌‏ها و اطلاعات نیز یكی از مقولاتی است كه در این بخش بسیار باید به آن توجه كرد.
وی ، با بیان این‌‏كه هكرها به نحوی به دنبال دستیابی به اطلاعات هستند، یادآور شد: هكرها با نفوذ در شبكه‌‏های بانكی و نظامی اطلاعات ما را به دست آورده و به راحتی می‌‏توانند تغییر دهند.
مهندس یمقانی، گفت: باید از طریق نرم افزارهای واسط ، تعاملی بین سیستم عامل و نرم افزارهای كاربردی صورت گیرد تا شبكه‌‏ای در اختیار داشته باشیم.
این كارشناس ارشد رایانه ، با اشاره به عدم تولید علم و جنبه مصرف كنندگی IT در كشور, تصریح كرد: با راه انداختن شبكه‌‏های محلی و ایجاد لایه‌‏های امنیتی ، باید ضریب نفوذ كسانی كه قصد تعدیل اطلاعات ما را دارند , كاهش دهیم.
وی ، كشور هند را بزرگ‌‏ترین رقیب منطقه‌‏ای ایران دانست و یادآور شد: در حال حاضر كشوری مانند هندوستان با پیش بینی فعالیت 2 میلیون و 200 هزار نفر در بحثIT تا سال 2010 حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌‏گذاری كرده است ، اما در كشور ما تنها جنبه حرفی و شعاری قطب علمی منطقه شدن, مطرح است.
مهندس یمقانی ، ایجاد بستری علمی را یكی از عوامل هدف گذاری آموزش‌‏های مورد نیاز فناوری اطلاعات عنوان كرد و گفت: ایرانی‌‏ها در حوزه فناوری اطلاعات كارایی بسیاری دارند ، اما باید در این خصوص بسترهای مناسب شكل گیرد.
وی ، با بیان این‌‏كه بر جذب سرمایه‌‏های كشورهای عربی مانند امارات باعث پیشرفت در این زمینه شده ، تاكید كرد: ایرانی‌‏ها در این خصوص استعداد بالقوه بسیاری دارند كه در یك عزم ملی حمایت مسئولین را می‌‏طلبد.
وی ، در پایان فرهنگ سازی و آموزش را دو مقوله مهم برای رسیدن به قطب اصلی فناوری اطلاعات در منطقه برشمرد و ادامه داد: افزودن صادرات محصولاتIT و فعالیت‌‏های علمی مهندسی به بسترهای فناوری اطلاعات در پیشبرد این اهداف بسیار مهم است.


​​