امنیت

كاماسوترا ۱۶ بهمن منتشر میشود

 كارشناسان می‌گویند ویروس جدیدی در كمین فایلهای كامپیوتر نشسته تا آنها را پاك كند.این ویروس كه كاماسوترا نام گرفته از سوم فوریه فعال می شود.


به گزارش سایت ‪ ، www.ComeToNet.com‬كاماسوترا كه از شكم ویروس نیكسم زائیده خواهد شد خطری جدی به ویژه برای شركتهای تجاری محسوب میشود. اما داستان چیست؟
روز ‪ ۱۶‬ژانویه (دو هفته قبل) ویروسی بنام ‪ Nyxem.E‬به كامپیوترها حمله كرد كه بیش از نیم میلیون كامپیوتر را آلوده ساخت. اینك شركتهای امنیتی كامپیوتری هشدار داده‌اند كه این ماشینهای آلوده به نحوی تنظیم شده‌اند كه در روز سوم فوریه یا ‪ ۱۶‬بهمن همگی با هم اقدام به ارسال ویروس كاماسوترا خواهند كرد.


این ماشینها تلاش می‌كنند تا به شكلی گسترده اقدام به ارسال ایمیل نمایند كه باعث افزایش بار ترافیكی شبكه و ایمیل شده و زمان پاسخ دهی به ایمیلها را به شكلی چشمگیر كاهش میدهد.


نكته خطرناك دیگر این ویروس آن است كه وقتی فعال شود سعی می‌كند تمامی فایلهای ‪ Word, Excel, Power Point‬و ‪ PDF‬موجود در كامپیوتر قربانی را پاك كند، سپس خود را تكثیر می‌كند.


این تكثیر از دو راه ایمیل و شبكه (كرم شبكه) خواهد بود كه خطری جدی برای شبكه‌های بسته محسوب میشود.


جامعه اینترنتی هنوز از ابعاد فاجعه سوم فوریه آگاه نیست زیرا هنوز دقیقا تعداد كامپیوترهای آلوده را نمیداند مخصوصا نمیداند كه چند یوزر خانگی تا سوم فوریه آلوده خواهد شد.


اخطار جدی به شركت‌های تجاری داده میشود تا به كارمندانشان اكیدا توصیه كنند كه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ایمیلهای مشكوك را باز نكنند و آنها را سریعا پاك نمایند.


استفاده از برنامه‌های ‪ Update‬شده ضدویروس توصیه میشود و اینكه حتما از فایلهای مهم بك آپ یا كپی گرفته شود.


اگر این ویروس در كامپیوتر آلوده باقی مانده و پاك نشود، سوم هر ماه فعال شده و باز هم قربانی می‌گیرد.

 


​​