امنیت

هشدار مایكروسافت در مورد كاماسوترا

كرم كاماسوترا روز سوم هر ماه فایل‌‏هایی را به طور برگشت ناپذیری تخریب می‌‏كند.


به گزارش ایلنا ، شركت مایكروسافت در یك ایمیل به كاربران هشدار داده كه ضد ویروس خود را علیه كرم كاماسوترا به روز كرد.
این كرم كه به صورت انبوه از طریق ایمیل منتشر می‌‏شود ، اواخر هفته گذشته در رایانه شماری از كاربران نفوذ و فایل‌‏های زیادی را تخریب كرد.
مایكروسافت در ایمیل راهنمای خود در مورد كاماسوترا كه به NYXEM.E و WIN32/MY WIFE.E@MM نیز معروف است ، به كاربران هشدار داده كه از باز كردن هر نوع پیوست ناشناخته خودداری كنند.
كاماسوترا همانند دیگر كرم‌‏ها تلاش می‌‏كند سرویس امنیتی را از كار بیندازد و در صورت نفوذ در رایانه‌‏های كاربران در سومین روز هر ماه شماری از فایل‌‏های آن‌‏ها را به طور برگشت ناپذیری تخریب می‌‏كند.


​​