امنیت

قضات آشنا به جرایم رایانه‌‏ای در سطح كشور وجود ندارد

هنوز مركزی برای آموزش قضات و آشنایی آنها با جرایم رایانه‌‏ای در كشور ایجاد نشده است.


سید محمد صادق آل محمد ، وكیل دادگستری ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به مطلب فوق , اظهار داشت: قضات موجود اطلاعات كلی و حقوقی داشته و هیچ‌‏كدام متخصص در حوزه خاصی مانند جرایم رایانه‌‏ای نیستند.
آل محمد ، با اشاره به فقدان مراكز تربیت قضات در رشته‌‏های خاص , افزود: هنوز قانونی به عنوان جرایم رایانه‌‏ای به تضمین و تصویب نرسیده كه قضات را ملزم به رعایت آن كند.
وی ، با اشاره به این كه تطبیق هر چه سریع‌‏تر قوانین با جرایمی مانند جرایم رایانه‌‏ای ضروری است, گفت: در حال حاضر دادگستری مكلف به رسیدگی به هر نوع جرمی از جمله جرایم رایانه‌‏ای و اینترنتی بوده و براساس كلیات حقوق كیفری, علی‌‏رغم خلاء قانونی, حكم صادر كرده است.
آل محمد ، خاطر نشان كرد: ضمانت اجرایی این قانون باید از طریق كارشناسی و مطالعه تطبیقی با سایر كشورها به صورت مدون و روشن و توسط قوه مقننه تصویب شده و قانون مصوب در اختیار دستگاه‌‏های قضایی قرار گیرد.


​​