آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

کاهش تعرفه تلفن شهری

دوشنبه، 9 تیر، 1382

کاهش تعرفه تلفن شهری

با تصویب پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن در نشست شورای اقتصاد، نرخ مكالمه‌ی تلفن شهری در ساعات «اوج» ( پیك) یعنی ‌٨ صبح تا ‌١ بعد از ظهر ‌٨/٢٠ درصد كاهش یافت، كه این كاهش برای مكالمات شهری از ساعت ‌١٣ تا ‌٢١ معادل ‌١١ درصد خواهد بود.

سال گذشته پس از مدتها كار دقیق كارشناسی، نظام جدید تعرفه‌های مكالمات تلفن شامل شهری، بین شهری ‌و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای اقتصاد به اجرا گذاشته شد.
هدف از تغییر نظام تعرفه‌ها، به عدالت نزدیكتر كردن نرخ‌ها، در نظر گرفتن ضریب كاهنده برای مناطق محروم، دور از مركز و به ویژه روستاها، مكالمات بین شهری، هم‌چنین تطبیق نرخ‌های مكالمات بین المللی با تغییرات روز جهان و ساده سازی محاسبه بود.
در روش گذشته نرخ‌گذاری، گاه نرخ یك دقیقه مكالمه بین المللی ‌٦٦٠ برابر نرخ یك دقیقه‌ی مكالمه شهری بود، بنابراین هنگامی كه سالانه مجوز ‌١٠ درصدی افزایش صادر می‌شد، فاصله‌ها هم‌چنان باقی می‌ماند.

پس از اجرای نظام جدید تعرفه ( كه ‌٢٤ ساعت را در مكالمات شهری به ‌٣ دوره زمانی تقسیم كرده است و در جمع ‌٦ درصد افزایش در‌آمد برای شركت مخابرات ایران را در پی داشت) در یك دوره‌ی ‌٣ ماهه و از آنجا كه در ارزیابی انجام شده برخی مشتركان كه فقط مكالمه‌ی شهری آن هم در ساعات ‌٨ صبح تا ‌١٣ داشته و دارند، افزایش بیشتری احساس می‌كردند، لذا به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن ، ضمن حفظ نظام جدید تعرفه‌های، نرخهایی تا ‌٨٧٠٠ ریال در دقیقه اعمال می‌شد.

در نرخ‌های جدید پیشنهادی وزارت پست و تلگراف و تلفن، در نرخ ارتباط بین شهری مشتركان تلفن همراه با مسافت های دور ( ‌٤٠٠ كیلومتر به بالا) نیز كاهش منظور شده است.

گفتنی است كه علاوه بر رایگان شدن تعرفه خدمات (‌سرویس‌های) تلفن ثابت هم‌چون انتظار مكالمه، انتقال مكالمه، نمایشگر تماس، سرویس بیدار باش، آبونمان تلفن ثابت نیز كه با احتساب مالیات و عوارض، حداقل ‌٥٧٥ ریال بود به ‌٣١٨ ریال كاهش یافته است.


​​