آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات

شنبه، 10 مرداد، 1383


 مصوبه هیات وزیران درباره تشكیل شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور، از طبقه‌بندی محرمانه خارج شد. 

تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور، بررسی ضوابط نظام‌دهی تحقیقات در حوزه امنیت قضایی تبادل اطلاعات و سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات كشور از جمله وظایف این شوراست.
بر اساس گزارش سایت سخنگوی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سیزدهم اسفند سال 82 شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور را تصویب كرد .

این مصوبه در تاریخ 6 مرداد ماه با موافقت معاونت اول رییس‌جمهور از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده است كه متن كامل آن در پی می‌آید :
1ـ به منظور حفظ و صیانت از فضاهای تبادل اطلاعات كشور، كاهش مخاطرات و حداقل نمودن خرابیها، كاهش زمان تجدید حیات سیستمهای آسیب‌دیده و ایجاد امنیت در حوزه‌های مختلف از قبیل امنیت، آب، غذا و نیازمندی‌های اولیه، انرژی (الكتریكی اتمی و سوختهای فسیلی) خدمات اورژانس (آتش نشانی، پزشكی و پلیسی) اقتصاد، تجارت و امور مالی و اعتباری، رسانه‌ها ، ارتباطات و اطلاعات و حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی)، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور كه در این تصویب‌نامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، با تركیب زیر تشكیل می‌گردد:الف: معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)
ب ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
پ ـ وزیر اطلاعات
ت‌ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ث ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ج ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
چ ـ دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی
ح ـ رئیس مركز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای عالی )
خ ـ دو نفر متخصص در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای عالی
د ـ رؤسای دستگاههای اجرایی بر حسب مورد با حق رای

2ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
الف‌ـ‌ بررسی طرح‌های كلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات
ب ـ تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور
پ ـ بررسی استانداردهای پیشنهادی كمیته‌های تخصصی
ت ـ تدوین اسناد راهبردی ملی و ارائه به مراجع قانونی
ث ـ تدوین سیاست‌های مربوط به همكاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی
ج ـ تدوین لوایح تنظیمی جهت ارائه به هیئت وزیران
دـ بررسی ضوابط نظام‌دهی تحقیقات در حوزه امنیت قضایی تبادل اطلاعات
هـ ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه و ارائه آن به مراجع ذیربط
و ـ سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات كشور
تبصره ـ تصمیمات و مصوبات شورا در چارچوب موضوعاتی كه مطابق قوانین تصمیم‌گیری در مورد آنها برعهده هیئت وزیران است، پس از تایید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
3ـ با توجه به میزان توسعه و به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های حیاتی موضوع بند (1) و درجه حساسیت، نوع مشكلات، انگیزه‌های آسیب‌رسانی به حوزه‌های مزبور دامنه اثر و تفاوت‌های محیطی و ضرورت بررسی كارشناسی موارد فوق كمیته‌های تخصصی به شرح زیر تشكیل می‌شوند:


الف ـ اعضای كمیته تخصصی امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی
1ـ وزارت اطلاعات
2ـ وزارت كشور
3ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
4ـ وزارت امور خارجه
5ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
6ـ یك نفر متخصص به انتخاب رئیس شورای عالی
ب ـ اعضای كمیته تخصصی امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی
1ـ وزارت راه وترابری
2ـ وزارت نیرو
3ـ وزارت نفت
4ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
5ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
6ـ یك نفر متخصص به انتخاب رئیس شورای عالی
پ ـ اعضای كمیته تخصصی امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی
1ـ وزارت بازرگانی
2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
3ـ وزارت صنایع و معادن
4ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
5ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
6ـ یك نفر متخصص به انتخاب رئیس شورای عالی
ت ـ اعضای كمیته تخصصی امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی
1ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
2ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
3ـ وزارت دادگستری
4ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
5ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
6ـ یك نفر متخصص به انتخاب رئیس شورای عالی

4ـ اهم وظایف كمیته‌های تخصصی به شرح زیر است:
الف ـ تهیه گزارش بررسی وضعیت موجود امنیت فضای تبادل اطلاعات در بخش‌های حیاتی مرتبط به كمیته‌ها حسب مورد با مشاركت بخش مربوط
ب ـ استخراج جدول اولویت مربوط به امن‌سازی بخش‌های حیاتی حسب شرایط موجود
پ ـ تهیه دستورالعمل و برنامه كاری امنیت فضای تبادل اطلاعات هر یك از بخش‌های حیاتی
ت ـ تهیه طرح و اولویت‌های كاری در كلیه بخش‌های غیرحیاتی كشور اعم از دولتی و خصوصی
ث ـ بررسی و ارائه راه‌حل برای مشكلات خاص مبتلا به ملی
ج ـ بررسی و پیشنهاد برای نظام اجرایی مناسب جهت تحق مصوبات وخواسته‌های كلان
چ ـ پیشنهاد ضوابط نظام‌دهی تحقیقات در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات
5ـ به منظور ایجاد هماهنگی، یكپارچه‌سازی و تلفیق پیشنهادهای ارائه شده از سوی كمیته‌های تخصصی و ارائه آن به شورای عالی، كمیته راهبری تشكیل می‌گردد. اعضای این كمیته توسط رئیس شورای عالی انتخاب خواهند شد.
6ـ به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم جلسات شورای عالی، ابلاغ و ارسال تصمیمات و مصوبات شورا با رعایت تبصره ذیل بند (2)، ایجاد هماهنگی و تشكیل كمیته‌های تخصصی، ثبت و ضبط موضوعات و ارجاع آن به كمیته‌های تخصصی (با نظر رئیس شورای عالی) و سایر امور اجرایی، دبیرخانه شورای عالی در مركز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری تشكیل می‌شود.
7ـ آیین‌نامه نحوه تشكیل شورای عالی و كمیته‌های تخصصی و نحوه رسیدگی به موضوعات در شورای عالی و كمیته‌های تخصصی یاد شده به تصویب شورای عالی می‌رسد.


​​