آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تعرفه ها

دوشنبه، 12 مرداد، 1383


 عکس از تصویریاب گوگل


سرویس های ویژه :


سرویس‌های ویژه‌ تلفن‌های ثابت، انتقال‌مكالمه و انتظار ‌مكالمه رایگان است. همچنین شماره‌گیری سریع، مكالمه از خط اشغال به خطوط دیگر، سرویس نمایشگر شمار‌ه‌ی Caller ID و سرویس بیدار‌باش نیز شامل این خدمات ویژه است.
خدماتی چون تصحیح سریال گوشی و آدرس، انتظار مكالمه و درخواست قطع موقت (شخصی)‌، از جمله خدمات رایگان شركت مخابرات اعلام شده است.
سایر خدمات جانبی قابل ارایه‌ی مشتركان دارای تعرفه‌های ویژه عبارت از 100 هزار ریال برای تعویض شماره تلفن بدون تعویض سیم‌كارت، 20 هزار ریال برای وصل مجدد، 50 هزار ریال برای تغییر نشانی مشترك تلفن همراه، 100 هزار ریال برای تغییر نام مشترك تلفن همراه، 20 هزار ریال برای قطع و ردیابی (تلفن مفقودی یا سرقتی)، 170 هزار ریال جهت وصل تلفن مفقودی یا سرقتی، 70 هزار ریال تعویض سیم كارت سوخته، 18 هزار ریال برای سرویس مكالمه‌ی سه نفره، 50 هزار ریال برای دیتا و فاكس، 18 هزار ریال عدم نمایشگر (با مجوز هیات مدیره)، 5 هزار ریال برای نمایشگر شماره و 6 هزار ریال برای محدودیت مكالمه است.


 


رومینگ بین الملل تلفن همراه:


روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه ای تعرفه رومینگ بین الملل تلفن همراه برای استفاده از تلفن همراه ایران در کشورهای بحرین، هلند و سوئد را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، تعرفه هر دقیقه رومینگ بین الملل تلفن همراه از کشور بحرین به مقصد ایران با اپراتور MTC در تمامی ساعات شبانه روز، 10 هزار و 110 ریال معادل 16/1 دلار آمریکا است.
تعرفه هر دقیقه رومینگ بین الملل تلفن همراه از بحرین به مقصد ایران با اپراتور Batelco در تمامی ساعات شبانه روز، 6 هزار و 640 ریال معادل 288/0 دینار بحرین است.
بر اساس این گزارش تعرفه رومینگ بین الملل هلند با اپراتور T-Mobile 12 هزار و 891 ریال معادل 22/1 یورو است.
همچنین تعرفه رومینگ بین الملل کشور سوئد با اپراتور Telia Sonera 21 هزار و 812 ریال معادل 19 کرون سوئد است.


 


ارسال کوته پیام به کشورهای طرف قرارداد با رومینگ مخابرات:


همچنین از سوی روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تعرفه‌ ارسال sms به کشورهای طرف قرارداد رومینگ تلفن همراه با ایران نیز اعلام شد:
بر اساس این اعلام  هر پیام كوتاه به عربستان ‌٤٥/٧٤٨ ریال، تركیه ‌١٣٧٠ ریال، امارات ‌٠١/١٥٤٢ ریال، كویت ‌٣٩/١٣٦٨ ریال، بحرین ‌٢‌‌١٩٣/٨٩٥ ریال و اتریش معادل ‌٨٦/٢٥٤٨ ریال اعلام شده است.


​​