آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

قانون حمایت از سازندگان پایگاه‌‏های داده

جمعه، 24 مهر، 1383دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك به منظور رفع اثر مخرب این كه به صورت نقض گسترده حقوق سازندگان داخلی و خارج فعالیت انجام می‌‏شود, لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاه‌‏های داده را تدوین و در مرحله اجرا قرار داد


Photo Google


ایلنا- لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاه‌‏های داده, برای تامین نیازهای قانونی تدوین شد, تا مكملی برای قانون حق تالیف نرم‌‏افزاری باشد. 
سیستم‌‏های جدید اطلاع‌‏رسانی دارای طبیعتی دوگانه هستند, از یك سو برای آنها منابع اقتصادی زیادی صرف می‌‏شود و از طرف دیگر كپی‌‏برداری از آنها بسیار سهل و آسان است, به طوری كه امكان دارد زحمات چندین ساله یك شركت در كمتر از یك دقیقه به سرقت رود.
اهمیت اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی این سیستم‌‏ها به حدی است كه اگر آنها را از كل سیستم‌‏های كامپیوتری منتزع كنیم , بسیاری از فعالیت‌‏های قابل توجه فضای سیبرنتیك را معطل خواهد كرد.
شایان ذكر است, این اطلاعات عمدتاً از طریق لوح‌‏های فشرده و سیستم‌‏های درون‌‏خط (ON-LINE) و یا (OFF-LINE) و یا خدمات ویدئو و ادیوتكس در دست عموم قرار می‌‏گیرد و امروزه بخش مهمی از ساز و كار هر جامعه پیشرفته است. 
در ایران نیز سال‌‏هاست به طور جسته و گریخته از این توانایی استفاده می‌‏شود ؛ اما به دلیل فقدان یك سیستم حقوقی حمایت‌‏كننده ضمانتی برای تامین حقوق سازندگان این پایگاه و بالبطع انگیزه و زمینه‌‏ای برای شكوفا شدن استعدادهای بالقوه در ایران وجود ندارد و هم‌‏چنین در درازمدت به گسترش فن‌‏آوری و ورود نوآوری‌‏های جدید جهانی ضرر هنگفتی وارد می‌‏كند.
گفتنی است, دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك به منظور رفع اثر مخرب این كه به صورت نقض گسترده حقوق سازندگان داخلی و خارج فعالیت انجام می‌‏شود, لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاه‌‏های داده را تدوین و در مرحله اجرا قرار داد.


​​