آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تعیین ضوابط برای اخذ پروانه کسب فروشگاه های مجازی

پنجشنبه، 14 آبان، 1383


 افراد متقاضی صدور پروانه کسب باید مدارکی را از جمله محل فعالیت و نشانی سایت تجاری مطابق با شرایط تعیین شده از طرف پژوهشگاه دانش های بنیادی وابسته به مرکز تحقیقات فیزیک نظری زیر نظر وزارت علوم ،‌یک گواهی دال بر تایید آدرس ارایه شده توسط پژوهشگاه مذکور ،‌گواهی حداقل پایان دوره تحصیلات متوسطه ارایه نمایند.


Photo Google


شهرام شریف-  در حالی که موضوع تشکیل صنف انفورماتیک از سوی فعالان این عرصه دنبال می شود اخیرا ضوابط صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی توسط کمیسیون نظارت بر ضوابط صدور پروانه کسب برای افراد صنفی صادر شده است.


بر اساس ماده یک این ضوابط ،‌فروشگاه مجازی عبارت است از هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محیط مجازی و از طریق شبکه های رایانه از جمله اینترنت بوده و توسط فرد و یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد .


همچنین بر اساس ماده ۲ به استثنای برخی بندها ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی در شهرها برای صدور پروانه کسب راه اندازی فروشگاه مجازی نیز لازم الاجرا خواهد بود.


همچنین افراد متقاضی صدور پروانه کسب باید مدارکی را از جمله محل فعالیت و نشانی سایت تجاری مطابق با شرایط تعیین شده از طرف پژوهشگاه دانش های بنیادی وابسته به مرکز تحقیقات فیزیک نظری زیر نظر وزارت علوم ،‌یک گواهی دال بر تایید آدرس ارایه شده توسط پژوهشگاه مذکور ،‌گواهی حداقل پایان دوره تحصیلات متوسطه ارایه نمایند.


این برای نخستین بار است که برای فروشگاه های مجازی ضوابط اخذ پروانه کسب مجازی تعیین می شود.


​​