آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

نرم افزارهای غیر اختراعی نیاز به مجوز ثبت نرم افزار ندارند

دوشنبه، 18 آبان، 1383


 استعلام برای ثبت نرم افزار طبق ماده قانون 9 که در سال 79 به تصویب رسید، تنها در مورد نرم افزارهای اختراعی مورد نیاز است و سایر نرم افزارها مانند، حسابداری، اتوماسیون اداری و ... تنها نیاز به اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک دارند.


شاهپور دولت شاهی - عکس از آرش کریم بیگی


معصومه لطفی-  شاهپور دولت شاهی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان مطلب ذکر شده، در خصوص رسیدگی به پرونده‌های کپی رایت در دادگاه ها بیان داشت: در حال حاضر برای اقامه دعوای پرونده‌های کپی رایت، قضات دادگاه‌ها، حکم استعلام ثبت نرم افزار و ارائه گواهی مربوط به آن را می‌دهند.
وی افزود: این در حالی است که استعلام برای ثبت نرم افزار طبق ماده قانون 9 که در سال 79 به تصویب رسید، تنها در مورد نرم افزارهای اختراعی مورد نیاز است و سایر نرم افزارها مانند، حسابداری، اتوماسیون اداری و ... تنها نیاز به اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک دارند.
وی تصریح کرد: این مورد طبق قانون ماده 9 که در آن آمده « دعوای نقص حقوق مورد حمایت این قانون( حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار) در صورتی در مراجع قضائی مسموع است که پیش از اقامه دعوا، تاییدیه فنی یاد شده در ماده 8 این قانون ( تایید از شورای عالی انفورماتیک) صادر شده باشد. در مورد حق اختراع (نرم افزار اختراعی) علاوه بر تاییدیه مذکور تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیرربط تسلیم شده باشد» کاملا واضح است. در حالی که اکنون در دادگاه‌ها برای اخذ تایید ثبت نرم افزاری که اختراعی نیست، ماه ها رسیدگی به پرونده ها به تاخیر می‌افتد.
وی در بخشی از مطالب خود با اشاره به تصویب قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار که در سال 79 به تصویب رسید گفت: به دلیل نبود آئین نامه‌های اجرایی مربوط به مواد 2 و 17، این قانون تا سال جاری با مشکلاتی مواجه بود.
برای مثال در ماده 8 قانون گفته شده ثبت نرم افزارهای موضوع مواد 1 و 2 این قانون پس از صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک، حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها صورت می گیرد.
وی افزود: این در حالی بود که اداره مالکیت صنعتی مربوط به اداره ثبت شرکت ها تنها ملزم به ثبت نرم افزارهایی بود که جنبه اختراعی داشتند و سایر نرم افزارها به وزارت فرهنگ ارجاع داده می‌شود که این وزارتخانه نیز چنین اظهار می‌کرد که مسئول صدور گواهی عدم مغایرت با شئون اسلامی است و ثبت نرم افزارها را به عهده او نیست.
وی افزود: درنهایت پس از 4 سال و به تصویب رسیدن آئین نامه جدید، این مسئولیت به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده که وظیفه دارد حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تایید فنی شورای عالی انفورماتیک نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهی و ثبت نام متقاضی اقدام کند.


​​