آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان عمومی ارایه‌ی پروانه‌ی خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌یی

چهارشنبه، 11 آذر، 1383


 با توجه به قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اختیارات ناشی از بند الف ماده‌ی 124 قانون برنامه‌ی سوم توسعه، مصوبه‌ی مورخ 3/9/1383 كمیسیون موضوع ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مذكور این سازمان در نظر دارد تا پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌یی را به شركت‌های تخصصی غیردولتی اعطا نماید.

شرایط اعطای پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌یی در زمینه‌ی ارتباطات داده‌یی و یا ارتباطات ماهواره‌یی مشتمل بر موارد ذیل است:

1- موضوع فراخوان عبارت است از ارائه‌ی خدمات حرفه‌یی مخابراتی از طریق ماهواره به صورت ارتباط نقطه به نقطه با شبكه‌های اختصاصی برای كاربران در بخش خصوصی، دولتی و غیر آن در قلمرو پروانه‌ای كه صادر خواهد شد. ارائه‌ی خدمات در حوزه‌ی شبكه‌های مادر ممنوع بوده و خارج از شرح خدمات پروانه می‌باشد.

2- دارندگان پروانه مختار خواهند بود از كلیه‌ی روش‌های فنی برای انتقال از طریق ماهواره اقدام نمایند. به این ترتیب روش‌های نقطه‌ به نقطه اختصاصی و یا مشترك، دارای مركز اصلی (HUB) و یا بدون آن، به صورت شبكه‌یی چند نقطه به چند نقطه و یا ستاره‌یی با استفاده از انواع ماهواره‌های سنكرون، مدار متوسط، مدار پایین و نیز روش‌های فنی دیگر قابل استفاده می‌باشد. چنانچه روش انتخابی برای ارائه‌ی خدمات نیاز به استفاده از مركز اصلی (HUB) داشته باشد برای ارائه‌ی خدمات به مشتركین به بیش از 500 پایانه ایجاد یك مركز اصلی (HUB) در داخل كشور الزامی است.

3- ارائه‌ی خدمات موضوع پروانه با استفاده از پایانه‌های ثابت و در محدوده‌ی باند پهن (بیش از معادل 64×2 كیلو بیت بر ثاینه) بوده و ارائه‌ی هرگونه خدمات برای كاربری با پایانه‌های سیار تنها پس از ارائه‌ی اطلاعات كامل فنی و درج عنوان «توسط پایانه‌های سیار» در پروانه ممكن می‌باشد.

4- دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال از طریق ماهواره بوده كه تمام انواع صدا، تصویر و یا داده‌های رایانه‌یی را شامل می‌شود. تامین محتوی خدمات نهایی تلفنی و یا تلویزیونی و داده‌های رایانه‌یی چه به صورت پخش عمومی و یا اختصاصی در محدوده‌ی شرح خدمات پروانه نبوده و موضوع فعالیت‌های دیگری است كه حسب مورد ممكن است توسط این سازمان و یا سایر مراجع مربوط پروانه آن صادر شود.

5- پروانه برای حداكثر 5 شركت و برای مدت 5 سال صادر خواهد شد و تا پایان نیمه‌ی اول سال 86 پروانه‌ی بیشتری صادر نمی‌شود. بعد از تاریخ فوق با بررسی بازار ارتباطات ماهواره‌یی و ملاحظه‌ی عملكرد دارندگان پروانه، تصمیم در مورد صدور پروانه جدید اتخاذ خواهد شد.

6- پروانه‌های صادره در چارچوب سیاست‌های وزارت و در نظر گرفتن عرضه فناوری‌های نوین و تاثیرات ناشی از آن‌ها برای دوره‌های پنج ساله‌ی بعدی قابل تمدید می‌باشد.

7- شركت متقاضی باید در زمان صدور و تا پایان اعتبار پروانه در قالب شركت منحصراð با موضوع ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها و یا مخابرات ماهواره‌یی به ثبت رسیده باشد. ذكر عناوین كلی مانند واردات و صادرات، خرید و فروش، ساخت و تولید، تحقیق و پژوهش و امثال آن مجاز نبوده و برخی از موارد مانند واردات، تحقیق و پژوهش تنها در راستای سیاست‌های اعلامی و در جهت پشتیبانی فعالیت اصلی مجاز می‌باشد.

8- شركت متقاضی باید غیردولتی بوده و به صورت خصوصی و یا تعاونی ثبت شده باشد و همواره در طول مدت پروانه‌ی وضعیت غیردولتی خود را حفظ نماید و در صورت وجود سهام متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی در شركت‌های موصوف، مجموع سهام آن‌ها بیش از سقف 25% مجاز نمی‌باشد.

9- چنانچه تعداد شركت‌های متقاضی كه دارای شرایط مورد نیاز بوده و مدارك لازم را تامین نماینده از 5 فقره بیشتر باشد اعطای پروانه به قید قرعه خواهد بود.

10- حق امتیاز پروانه برای مدت اعتبار آن حداكثر 45 میلیارد ریال می‌باشد كه از این مبلغ 15 میلیارد ریال باید همزمان با دریافت پروانه به عنوان مبلغ اولیه به حساب مربوطه در خزانه‌داری كل كشور واریز شود. از ابتدای سال دوم و تا پایان مدت اعتبار پروانه هر سال مبلغ 5/7 میلیارد ریال به عنوان حق امتیاز سالانه حداكثر تا 3 ماه بعد از پایان هر سال به حساب خزانه پرداخت خواهد شد. مبالغ واریزی به خزانه غیرقابل برگشت می‌باشند.

11- به جهت تشویق دارندگان پروانه به گسترش و افزایش تعداد مشتركین، در پایان هر سال به ازای هر یك چهارم ظرفیت یك ترانسپوندر 72 مگاهرتزی (جمع ارسال و دریافت) و یا تعداد 375 پایانه (128 كیلو بیت بر ثانیه جمع ارسال و دریافت) فعال برای مشتركین خود از تخفیفی معادل 10 درصد حق امتیاز آن سال تا حداكثر 80 درصد برخوردار خواهند شد مشروط بر آنكه هیچ شكایت عمده منجر به محكومیتی علیه دارنده‌ی پروانه‌ دریافت نشده و كلیه‌ی مفاد و شرایط پروانه رعایت شده باشد.

12- چنانچه دارندگان پروانه بتوانند خدمات خود را به خارج كشور صادر نمایند با ارائه‌ی مستندات مثبت علاوه بر تخفیف‌های موضوع بند 10 به ازای هر 8 مگاهرتز ظرفیت روی ترانسپوندر و یا معادل 100 پایانه با ظرفیت 64×2 كیلوهرتز معادل 10 درصد حق امتیاز آن سال به شكل و شرط مذكور در بند 10 از تخفیف برخوردار خواهند شد. نحوه‌ی اندازه‌گیری ظرفیت‌های مورد بهره‌برداری و میزان صادرات توسط سازمان اعلام خواهد شد.

13- در مورد اختصاص فركانس‌ها، ثبت بین‌المللی، واردات و بهره‌برداری از تجهیزات، پروانه‌ی صادره تنها در حكم موافقت اصولی بوده و دارنده‌ی پروانه می‌تواند نسبت به طراحی شبكه، سفارش و خرید تجهیزات اقدام نماید. هرگونه راه‌اندازی آزمایشی و یا بهره‌برداری از ایستگاه‌های زمینی بعد از ثبت اطلاعات، هر یك در چارچوب مقررات رادیویی و مختصات جغرافیایی آن‌ها و دریافت پروانه‌ی فعالیت ایستگاه خواهد بود.

در هر مورد پس از ارائه‌ی اطلاعات كامل فنی پروانه‌ی بهره‌برداری ایستگاه حداكثر ظرف مدت 10 روز صادر خواهد شد. به دارنده‌ی پروانه اجازه داده می‌شود تا در صورت وجود دلایل فنی تعداد محدودی از ایستگاه‌های خود را به صورت قابل حمل (نه سیار) به ثبت رساند و در چارچوب شرایط آن پروانه بهره‌برداری اخذ نماید.

14- هزینه‌های مربوط به استفاده از فركانس در چارچوب مصوبه‌ی شماره‌ی 59193/ت 2156ه مورخ 21/12/1379 هیات وزیران و یا تغییرات بعدی آن برای هر ایستگاه به طور جداگانه محاسبه و صورت حساب خواهد شد.

15- دارندگان پروانه موظفند چنانچه از فهرست خدمات قابل ارائه، قیمت، تخفیف‌ها و هر نوع هزینه دیگر از جمله ودیعه‌ی تجهیزات سمت مشترك و ودیعه كار كرد را به اطلاع سازمان برسانند و یك نسخه از قراردادهای تیپ مربوط را نیز ارسال نمایند. اگر ظرف مدت 20 روز از وصول این اطلاعات به سازمان اظهار نظری از طرف سازمان در مورد چارچوب كار و یا عدم شفافیت قیمت‌ها در مقابل سطح كیفی خدمات اعلام نشود مراتب به معنای موافقت سازمان خواهد بود. در مواردی كه ارجاع كار به دارنده‌ی پروانه از طریق مناقصه و یا سایر روش‌های رقابتی صورت می‌گیرد، دارنده‌ی پروانه باید یك نسخه‌ی اصل (یا تصویر برابر اصل شده) از قرارداد متبادله را برای سازمان ارسال نماید.

16- پروانه‌ی صادره در طول مدت اعتبار آن غیرقابل انتقال به غیر بوده و دارنده پروانه تنها می‌توانند تركیب سهامداران را در محدوده‌ی مشخص شده تغییر دهد. تغییرات سهام و سهامداران باید از قبل به اطلاع سازمان رسانده شود مگر آن بخش از سهام كه از طریق بازار بورس عرضه می‌شود. اعمال تغییرات در بیش از 5 درصد از سهام شركت و یا شركت‌های دارنده‌ی سهام شركت دارای پروانه در طول مدت پروانه نیاز به تایید سازمان خواهد داشت و در صورت عدم توجه به این موضوع سازمان حق لغو پروانه را برای خود محفوظ می‌دارد.

17- دارندگان پروانه در هیچ زمان نمی‌توانند دارای سهامداران یا اعضای هیات مدیره‌ی مشترك باشند. بستگان درجه اول اعضای هیات مدیره و سهامداران نیز مشمول این محدودیت می‌باشند.

18- شركت در فراخوان با هویت‌های متفاوت ممنوع بوده و هیچ یك از متقاضیان و یا سهامداران نمی‌توانند بیش از یك فرصت را در قرعه كشی به خود اختصاص دهند. چنانچه در هر مقطع برگزاری قرعه‌كشی و یا پس از صدور پروانه و در طی مدت اعتبار آن خلاف این شرط احراز شود، ضمن حذف از قرعه كشی و یا ابطال پروانه، ضمانت‌نامه شركت در قرعه كشی و یا ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات شركت مختلف حسب مورد به نفع دولت ضبط خواهد شد.

19- دارندگان پروانه به منظور اطمینان از حسن انجام تعهدات، ضمانت‌نامه‌ای معتبر به میزان 15 میلیارد ریال به صورت بدون قید و شرط و معتبر برای طول اعتبار پروانه نزد سازمان خواهند سپرد. این مبلغ ضمانت‌نامه برای شركت‌هایی كه قبلاð در قالب پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها ندا ضمانت‌نامه‌ی حسن انجام تعهدات لازم را به این سازمان سپرده‌اند به میزان 5 میلیارد ریال (یا معادل جمعاð 20 میلیارد ریال برای هر دو پروانه) خواهد بود.

20- دارنده‌ی پروانه می‌تواند در طول مدت اعتبار پروانه مطابق شرایط و در چارچوب زمان‌بندی كه توسط سازمان اعلام می‌گردد نسبت به استرداد پروانه اقدام نماید. در این صورت حق امتیاز سالانه‌ی مربوط به مالی كه در خواست استرداد به ثبت رسیده است بدون در نظر گرفتن تخفیف موضوع بند 10 فوق توسط دارنده‌ی پروانه پرداخت می‌شود و مشروط بر آن كه به تمام تعهدات مشتركین و نیز تمام شرایط پروانه عمل شده باشد تنها ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات ظرف مدت 3 ماه مسترد خواهد شد.

21- دارندگان پروانه باید كلیه‌ی تمهیدات لازم برای ایجاد امكان (Lawful lnterception Systems) انجام وظایف قانونی وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در تمام طول مدت پروانه چه به صورت حضور در محل و یا از راه دور در چارچوب قوانین كشور برقرار نمایند. عدم تامین شرایط این بند در هر زمان موجب توقف كار ایستگاه های مربوط تا برقراری شرایط می‌باشد. تامین تجهیزات رابط اختصاصی این امور كه وابسته به فروشنده‌ی تجهیزات اصلی می‌باشد بر عهده دارندگان پروانه بوده و تامین هرگونه تجهیزات عمومی و محیط‌های انتقال آن بر عهده‌ی مرجع درخواست كننده می‌باشد.

22- دارندگان پروانه باید امكان نظارت عوامل فنی سازمان را در هر زمان و در تمام طول مدت پروانه فراهم نمایند.

23- تامین كانال‌های ماهواره‌یی اعم از ماهواره‌های متعلقه و یا در اجاره‌ی كشور و یا سامانه‌های پشتیبانی آن‌ها در تعهد این پروانه نمی‌باشد. چنانچه سازمان فضایی ایران ضوابط را در مورد ظرفیت‌های بخش فضایی كشور تدوین و به این سازمان اعلام نماید، این سازمان موراد مرتبط لازم‌الاتباع را حسب مورد به دارندگان پروانه ابلاغ خواهند نمود.

24- قلمرو فعالیت تمام خاك جمهوری اسلامی ایران شامل آب‌ها و فضای هوایی آن می‌باشد. در مورد فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی كشور علاوه بر این پروانه اجازه‌ی مسؤولان مناطق مذكور نیز ضروری است. ارائه‌ی خدمات به نقاط و مناطق خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران به شرط رعایت قوانین بین‌المللی و قوانین خاص هر كشور بلامانع می‌باشد.

25- تخطی از مفاد و شرایط پروانه حسب مورد منجر به صدرو اخطاریه برای مرتفع نمودن آن خواهد شد. در صورت تكرار و یا عدم رفع اشكلات در هر مورد میزان خسارات وارده به حقوق عمومی و سایر جرایم برآورد شده و در چارچوب ضوابط مصوب «كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» اعمال خواهد شد. جبران خسارات وارده از طریق ضبط بخشی از (یا تمام) ضمانت‌نامه‌ی دریافتی بوده و دارنده‌ی پروانه متعهد است تا ضمانت‌نامه‌ی مربوطه را در حد مبلغ مذكور در بند 9 فوراð ترمیم نموده و آن را در طول مدت اعتبار پروانه حفط نماید.

26- تا تصویب آیین‌نامه «كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» و تكمیل آن كمیسیون موضوع ماده‌ی 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 124 قانون برنامه سوم توسعه عهده‌دار وظایف آن می‌باشد.

نكات قابل توجه دیگر:

- شرایط فوق بخشی از مفاد پروانه‌ای است كه در صورت انتخاب، دارنده‌ی پروانه موظف به رعایت و قبول شرایط آن خواهد بود. متن كامل با مراجعه به پایگاه این سازمان در اینترنت (www.cra.ir) قابل دسترسی می‌باشد.

- متقاضیان دریافت پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات ماهواره‌یی ‌باید در پاسخ به این فراخوان از طریق ثبت‌نام در پایگاه اینترنتی سازمان و تكمیل اطلاعات آن در مهلت‌های زمانی قید شده آمادگی خود را اعلام نمایند. متقاضیان محترم توجه فرمایند كه هرگونه مكاتبه، دعوت‌نامه و یا اعلامیه‌ی عمومی از طریق پست الكترونیك آنان و درج در پایگاه اینترنت سازمان خواهد بود.

- پس از خاتمه‌ی ثبت‌نام مقدماتی، جلسه‌ی توجیهی و پاسخ به سوالات در تاریخ 22/9/83 در محل تالار شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل خواهد شد.

- مبالغ مندرج در بند 10 فوق‌الذكر حداكثر مبالغ پیشنهادی سازمان به هیات محترم وزیران برای تصویب می‌باشد كه مبالغ نهایی بعد از تصویب متناظراð اصلاح و اعلام می‌گردد.


​​