تلفن همراه

تاخير اپراتور سوم در واگذاري سيم‌كارت‌هاي ثبت‌نامي متقاضيان

 

رايتل مطابق پروانه نمي‌تواند بيش از 72 ساعت از زماني‌كه از مردم پول مي‌گيرد، مشتري را براي دريافت سيم‌كارت منتظر نگه دارد.
به گزارش عصر ارتباط،  اين قيد زماني را لطف‌ا... سبوحي، معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه پروانه اين اپراتور را صادر كرده، مي‌گويد: رحمت‌ا... حافظي و مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي بارها وعده‌اش را داده بود اما اين اپراتور صف طولاني براي واگذاري تشكيل داده است.

رايتل كه متقاضيان سيم‌كارت‌هاي دائمي خود را در ابتداي واگذاري به دليل عدم توسعه شبكه با تاخيرهاي طولاني بيش از يك ماه نيز معطل نگه داشته بود، حالا بيش از يك هفته است كه متقاضيان سيم‌كارت‌هاي اعتباري نسل سوم را هم به‌رغم پرداخت هزينه در صف انتظار نگه داشته است.

اپراتور سوم تلفن همراه كشور كه اولويت نخست شبكه رايتل را گسترش شبكه و امور زيرساختي مي‌داند و متقاضيان سيم‌كارت‌هاي نسل سوم تلفن همراه را به همراهي با اين اپراتور و صبر دعوت مي‌كند، كمتر از هشت‌ماه تا پايان دوره انحصارش براي واگذاري خدمات نسل سوم تلفن همراه در كشور باقي مانده است.

اين اپراتور وعده داده است اينترنت پرسرعت نسل سوم را با فناوري HSPA+ در اختيار مشتركان قرار مي‌دهد و اميدوار است با واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري، به‌رغم عدم واگذاري به‌روز، مشتريان بيشتري را به خود جذب كند.

تغييرات و تحولات مديريتي كه در سازمان تامين اجتماعي در كنار موضوعاتي همچون اشغالي فضاي فركانسي و تامين تجهيزات به‌طور مستقيم روي پروژه رايتل و تامين بودجه‌هاي مورد نياز آن تاثير گذاشته و موجب شده بود تا 17 ماه از دوره انحصارش را از دست بدهد، حالا در وضعيت آرام‌تري با ثبات تيم مديريتي خود مواجه شده است و در تازه‌ترين تغييراتي كه داشته، سرمايه شركت خدمات ارتباطي رايتل را از يك ميليارد و 200 ميليون ريال به 4هزار و 388 ميليارد ريال افزايش داده است.

افزايش سرمايه اين شركت در حالي انجام شده كه پيش از اين ورود رايتل به بورس به‌عنوان يكي از گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين اپراتور به جاي بهره‌مندي از يك شريك يا سرمايه‌گذار خارجي مطرح شده بود تا با استفاده عملياتي از گزينه‌هاي پيش رو، رهيافتي براي خروج از وضعيت ركود خود، چه در بخش سرمايه‌گذاري و چه در بخش مديريت پروژه بيابد.

اين اپراتور از زمان دريافت پروانه خود و قرار‌گرفتن در ذيل نظارت‌هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با همكاري‌هاي اين سازمان در برابر تعلل در پوشش شبكه خود مواجه بود، اما اخيرا با اخطارهاي رگولاتوري براي عدم اجراي تعهدات پوشش جغرافيايي و جمعيتي قيد شده در پروانه‌اش مواجه شده است.

رايتل يكي از دلايل اجرا‌نشدن تعهداتش را عدم همكاري شهرداري براي نصب آنتن‌هايش مي‌داند، اما در همين حال از مجوز نصب 138 آنتن در تهران خبر مي‌دهد كه طبق اعلام شركت ارتباط مشترك شهر اين شركت 18 سايت غيرمجاز نيز نصب كرده است.

مؤسسه بيزينس‌مانيتور در آخرين تحليل خود از بازار تلفن همراه ايران، ورود اپراتور سوم را آغازگر جنگ قيمت در خدمات موبايل توصيف كرده است؛ جنگي كه رايتلي‌ها معتقدند در آن ردپايي ندارند.

به‌رغم اينكه دو اپراتور فعلي بازار تلفن همراه كشور براي كسب سهم بيشتر از بازار وارد پيكارهاي تعرفه و قيمت‌گذاري شده‌اند، اما رايتل برخلاف پيش‌بيني‌ها مشتركان پردرآمد بازار را هدف قرار گرفته است تا با واگذاري سرويس‌هاي منحصربه فرد نسل سوم تلفن همراه درآمد قابل توجهي را نيز جذب كند.

رايتل معتقد است سرويس‌هاي موجود در بازار تلفن همراه كشور رقيب اين اپراتور نيستند تا رايتل خود را در برابر آنها قرار بدهد و به همين دليل در ظاهر عطاي رقابت در اين بازار را به لقايش بخشيده است و با آغاز واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري‌اش كه هنوز دست متقاضيان آن نرسيده، اميدوار است طي ماه‌هاي آينده تعداد مشتركانش با رشد انفجاري مواجه شود.

رايتلي‌ها وعده داده‌اند كه تا پايان سال جاري گروهي از خدمات ويژه فناوري نسل سوم تلفن همراه را در اختيار مشتركان خود قرار مي‌دهند و سرويس‌هاي تلويزيوني همچون تلويزيون موبايل و ويدئوهاي درخواستي (VoD) را روي سرويس اينترنت پرسرعت نسل سوم تلفن همراه عرضه خواهند كرد.


​​