تلفن همراه

مخابرات: تماس با ۱۱۸ قانونا رایگان نیست

 

مدتی است اخباری مبنی بر رایگان شدن تماس با 118 مطرح می‌شود. در این زمینه مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران این گونه اعلام کرد که طبق قانون 118 جزو سرویس‌های رایگان نیست اما با این حال درصددیم مجوزهای لازم برای تماس رایگان با این مرکز را دریافت کنیم.
 
داوود زارعیان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در حال حاضر تماس با شش کد خدماتی رایگان محسوب می‌شود و به غیر از آنها اگر سازمانی علاقه‌مند باشد خدمات تلفنی خود را به طور رایگان ارائه کند طبعا باید خود آن سازمان هزینه های مربوطه را پرداخت کند.
 
وی در ادامه با یادآوری این که در حال حاضر مخابرات به عنوان یک شرکت خصوصی تلقی می‌شود تصریح کرد: در قانون نیز به صراحت به این نکته اشاره شده که اگر برنامه‌های سازمان‌ها به گونه‌ای باشد که موجب کاهش درآمد بخش خصوصی شود لازم است این کاهش درآمد از محل سازمان مربوطه جبران شده و هزینه ها به بخش خصوصی پرداخت شود.
 
به گزارش ایسنا، پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی از رایگان شدن تماس با 118 در آینده نزدیک خبر داده بود.
 
در حال حاضر تماس با شماره تلفن‌های اورژانس (115)، آتش نشانی (125)، مرکز فوریت‌های پلیس (110)، امداد آب (122)، امداد برق (121) و امداد گاز (194) رایگان محسوب می‌شود.

​​