تلفن همراه

طرح 5+55 همراه اول امشب به پایان میرسد

 

استفاده از تخفیف طرح 5+55 همراه اول که با برقراری 5 دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای 55 دقیقه رایگان حساب می‌شد فقط تا امروز برقرار است و از فردا تمام مکالمات مشترکینی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند به صورت عادی محاسبه می‌شود.
 
به گزارش فارس با پایان یافتن زمان طرح 5+55 همراه اول، از فردا تمام مکالمات مشترکانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، به صورت معمولی محاسبه می‌شود.
 
طرح 5+55 طرح نوروزی همراه اول بود که در این طرح با برقراری 5 دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای با سیم‌کارت همراه اول، 55 دقیقه بعدی به رایگان حساب می‌شد.
 
به گزارش فارس، زمان استفاده از تخفیف طرح 5+55 از ساعت 9 شب تا 8 صبح و کل ساعات شبانه‌روز تعطیلات رسمی است.
 
تحفیفات این طرح تا روز 31/1/92 برقرار است و بنابراین از روز اول اردیبهشت 92 تمامی مکالمات مشترکانی که این طرح را فعال کرده بودند، مانند سابق به صورت عادی محاسبه می‌شود.

​​