تلفن همراه

همراه اول برای معرفی ترکیب جدید هیئت مدیره تا ۱۵ اردیبهشت مهلت دارد

 

هیئت مدیره جدید همراه اول را نمایندگان شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد نوین، شرکت شهریار مهستان، شرکت گسترش الکترونیک مبین، شرکت مخابرات اصفهان، شرکت مخابرات تهران و شرکت توسعه ارتباطات جامع نوین تشکیل می‌دهند.
 
به گزارش فارس، تاکنون هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار 5 نفره متشکل از وحید صدوقی، مسعود مهردادی، مظفر پوررنجبر، ناصر یوسف‌پور و رسول سرائیان بوده است.
 
در تاریخ 29/9/1391 مجمع فوق العاده همراه اول با تصویب افزایش تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره این شرکت مصوب کرد که از آن پس هئیت مدیره همراه می‌تواند 5 یا 7 نفر باشد.
 
به تازگی در 1/2/1392 در جلسه مجمع عمومی سالانه همراه اول 7 عضو حقوقی هیئت مدیره از سهامداران این شرکت اعلام شدند.
 
هیئت مدیره جدید همراه اول متشکل از نمایندگان شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد نوین، شرکت شهریار مهستان، شرکت گسترش الکترونیک مبین، شرکت مخابرات استان اصفهان، شرکت مخابرات استان تهران و شرکت توسعه ارتباطات جامع نوین است.
 
این اعضا به صورت شخصیت حقوقی معرفی شده‌اند و نمایندگان قانونی اعضا هنوز معرفی نشده‌اند.
 
طبق قانون برای معرفی اعضای هیئت مدیره حداکثر 15 روز فرصت از زمان برگزاری مجمع تعیین شده که مجمع شرکت ارتباطات سیار در روز اول اردیبهشت ماه برگزار شده است.

​​