تلفن همراه

درخواست افزایش تعرفه پالس تلفن ‌ثابت روی میز شورای رقابت هم هست!

رئیس شورای رقابت گفت: امسال شرکت مخابرات تغییر پارامترهای دستورالعمل قیمت‌‌گذاری پالس تلفن ثابت را به اطلاع شورا رسانده که در صورت تایید ضرایب اعلامی در کارگروه، تغییرات در دستورالعمل مربوط به سال 90 اعمال خواهد شد.

 
جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در سال 90 شورای رقابت برای شرکت مخابرات ایران دستورالعمل تعرفه‌گذاری پالس تلفن ثابت را تعیین کرد.
 
رئیس شورای رقابت افزود: دستورالعمل برای این است که هر سال نیاز به درخواست تعیین قیمت‌ نباشد.
 
وی ادامه داد: بنابراین اگر از نظر شرکت مخابرات ایران امسال تغییری در پارامترهای دستورالعمل ایجاد شده، باید به شورا اطلاع دهند و ضرایب را اعلام کنند.
 
پژویان افزود: در صورت تایید ضرایب اعلامی در کارگروه، تغییرات در دستورالعمل اعمال خواهد شد.
 
رئیس شورای رقابت خاطر نشان کرد: براین اساس امسال شرکت مخابرات ایران درخواستی به شورای رقابت ارسال کرده و در آن تغییرات پارامترهای دستورالعمل تعیین تعرفه پالس ثابت را برای تایید به اطلاع شورا رسانده است.
 
به گزارش فارس، پیش از این رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران از ارسال پیشنهاد تغییر آبونمان و افزایش تعرفه پالس به شورای رقابت خبر داده بود.

​​