تلفن همراه

مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت ایران: شبکه تلفن ثابت میزبان اپراتورهای همراه می شود

 

شبکه تلفن ثابت ، با ایجاد شبکه ای واحد برای ارایه خدمات یکپارچه و واحد در سراسر کشور ، می تواند میزبان اپراتورهای همراه شود .
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مهندس کارگزار ، مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت ایران ، در سمینار سیمرغ اول ، با بیان این مطلب اظهار داشت : پروژه استقرار شرکت ارتباطات ثابت ایران ، با هدف هم افزایی ثابت وسیار وتعالی شبکه و ITآغازبه کارکردهاست .
 
مدیر عامل شرکت ارتباطات ثابت ایران ، کمک به این شرکت را در پیاده سازی ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران ، هدایت 30 استان و بهینه کردن عملیات ارتباطات ثابت و جذب و ساماندهی نیروهای موجود و متخصص را از اهداف ارتباطات ثابت در پروژه تغییر و تحول اعلام کرد . 
 
وی افزود : طی دوسال آینده بحث همگرایی شبکه های ثابت وسیار عملیاتی می شود و فعالیت های شرکت ارتباطات ثابت همگام با پروژه ادامه پیدا می کند.
 

​​