فناوری اطلاعات

انتظارات صنف فناوري اطلاعات از دولت يازدهم

برسد به دست رييس جمهور آينده

منبع: دنیای اقتصاد

نويسنده: سونيتا سراب پور

market-IT.jpgاز بين بردن محدوديت هاي اينترنتي تا سپردن کار به اصناف و انتخاب يک وزير متخصص، بخشي از خواسته هاي فعالان صنعت فناوري اطلاعات از رييس جمهور آينده است.به باور بسياري از متخصصان اين بخش، تعامل پايين مديران ارشد وزارت ارتباطات در اين سال ها و کم توجهي به بخش خصوصي آي سي تي موجب بي اعتمادي فعالان اين عرصه شده است. دنياي اقتصاد در گفت و گو با برخي فعالان اين عرصه، انتظارات آنها را از رييس دولت يازدهم جويا شده است.

کمتر از يک ماه به پايان دولت دهم زمان باقي مانده است. حالاصنف ها و گروه هاي مختلف فعال در کشور شروع به ليست کردن خواسته هايشان از رييس جمهوري و دولت آينده کرده اند و هر کدام با انتشار يک نقشه راه، از دولت آينده مي خواهند به اين مطالبات جامه عمل بپوشاند. صنف ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز از اين قاعده مستثنا نيست. 

اکثر فعالان حوزه فاوا بر اين باورند که طي 8 سال گذشته حوزه ارتباطات و مخصوصا فناوري اطلاعات به دليل سياست گذاري هاي اشتباه و عدم توجه به بخش خصوصي با بيشترين رکود همراه بوده است. حالااين فعالان با برگزاري جلسات و رايزني هاي مختلف با نمايندگان رييس جمهوري آينده، در تلاشند کاري کنند که عقب ماندگي هاي سال هاي اخير را جبران کنند. در اين گزارش خواسته ها و انتظارات برخي فعالان صنف فاوا از دولت آينده را جويا شديم.

 

از بين بردن محدوديت هاي اينترنتي و توجه به توليد 
سهيل ترکان، مديراجرايي شرکت فراسو، مهم ترين خواسته اش از دولت آينده را توجه واقعي به تکنولوژي و حوزه فناوري اطلاعات اعلام مي کند و بر اين باور است که اگر به اين بخش اهميت لازم داده شود بسياري از ضعف ها و کاستي هاي اخير در حوزه هاي مختلف کشور برطرف مي شود. به گفته وي، با استفاده از بستر اينترنت و استفاده از پتانسيل هاي اين فضا دولت آينده مي تواند به رشد کسب وکارهاي مختلف و اقتصاد کشور کمک کند. وي در خصوص انتظارات صنف بازار از دولت آينده نيز مي گويد: «براي ساماندهي بازار کامپيوتر شايد منطقي ترين پيشنهاد اين باشد که به توليد اهميت داده شود، ولي در بخشي که اين توليد براي ما مزيت داشته باشد و سعي کنيم جلوي تکرار تجربيات نه چندان مطلوب در بخش هايي مانند توليد تلفن همراه را بگيريم. در واقع بايد فضا براي توليد کالايي که در بازار مزيت رقابتي دارد آماده شود و در کنار آن کالاهايي را وارد کنيم که وجود آن ضروري است.»
        

 

تعامل با انجمن ها و صنف هاي آي تي
مسعود رياضيات، رييس انجمن شرکت هاي اينترنتي (ISP)، از کمرنگ شدن فعاليت انجمن ها و صنف هاي مختلف از جمله انجمن ISPها طي 8 سال گذشته انتقاد مي کند و مي گويد: «طي اين چند سال به دليل تعامل کم دولت با ما عملانمي توانستيم فعاليتي در اين بخش داشته باشيم. همچنين بسياري از طرح ها و پروژه هاي اين انجمن مانند تعاوني شرکت هاي تلفن اينترنتي يعني تفتان و تلفا با محدوديت هايي از سوي برخي مسوولان مواجه شد.» وي ابراز اميدواري مي کند که با روي کار آمدن دولت جديد کمي تعاملات با انجمن هايي همچون انجمن ISPها بيشتر شود تا مجددا اين انجمن به جايگاه اصلي خود در بخش آي تي کشور دست پيدا کند. رياضيات در خصوص انتظارات از دولت آينده مي گويد: «انتظار داريم وزارت ارتباطات برنامه چشم انداز 20 ساله را به اجرا بگذارد و همچنين با توجه به تحولات تکنولوژيکي طي چند سال در شاخص هاي اين سند بازنگري صورت بگيرد.» اما انتظار اصلي رياضيات و هم صنفي هايش اين است که دولت بهاي ويژه اي به بخش خصوصي، انجمن ها و صنف هاي فعال در حوزه آي تي کشور بدهد.
        

 

سپردن کار به اصناف  
مهدي ميرمهدي، رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران، انتظار حداقلي اش از دولت آينده اين است که فردي را براي صدارت وزارت ارتباطات انتخاب کند که به حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات آشنايي کامل داشته باشد. همچنين با مشکلات مختلف اين صنف آشنا و با تعامل بيشتر با بخش خصوصي بتواند راهکار مناسبي براي حل معضلات اين حوزه پيدا کند. وي نيز با انتقاد نسبت به بي توجهي دولت طي چند سال گذشته به اصناف در بخش هاي مختلف صنعت کشور مي گويد:« متاسفانه دولت گذشته هيچ وقت از هيچ صنفي براي انجام امور کشور کمک نگرفته و به نوعي فعاليت هايشان را نيز ناديده گرفته است. تنها توجه دولت به اين بخش محدود به روز اصناف بوده است.» وي ابراز اميدواري مي کند که دولت آينده حداقل به وعده هاي خود براي سروسامان دادن به بازار کامپيوتر از جمله ارائه ارز جامه عمل بپوشاند و وعده ها در حد يک حرف باقي نماند.
    

 

انتخاب وزير ارتباطات از بدنه صنف
سيامک پيربابايي، فعال صنف سخت افزاري، با اعلام اينکه به صورت پيشينه و عادت اصولااعتماد به بخش خصوصي در هيچ يک از حوزه هاي کشور ديده نشده است اعلام مي کند که انتظارش به عنوان يک شخص و شهروند فعال در اين حوزه اين است که با توجه به تغيير در بدنه دولت عينک ها نيز عوض شود و اعتماد به بخش خصوصي افزايش پيدا کند. وي تاکيد مي کند که اين اعتماد نبايد تنها در حد يک شعار باشد و بايد راهبرد و عملکرد ويژه اي در اين خصوص ديده شود. پيربابايي آرزو مي کند که رييس جمهوري منتخب، وزير ارتباطات را از بدنه و از داخل صنف خصوصي انتخاب کند. وي معتقد است اين نوع انتخاب به صورت طبيعي باعث ديده شدن بخش خصوصي و رشد صنعت در حوزه فاواي کشور  خواهد شد. 
    

 

نيازمند سياست گذاري و فرهنگ سازي
برخي ديگر از فعالان صنف فاوا به جز حمايت از بخش خصوصي، نياز ديگر اين حوزه را سياست گذاري دقيق در اين بخش عنوان مي کنند. بهناز آريا، قائم مقام گروه شرکت هاي کهکشان و رييس کميسيون افتاي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران، در اين خصوص مي گويد: «در هر حوزه اي چه بخش خصوصي بازي داده شود چه به آن بي توجهي شود نيازمند سياست گذاري هستيم، خصوصا اين سياست گذاري در بخش امنيت پررنگ تر مي شود. همچنين بعد از تدوين سياست گذاري هاي کارآمد به شدت نيازمند فرهنگ سازي هستيم. در واقع بايد يکسري سياست براي کاربرد تکنولوژي، امن سازي آن و استفاده از اين تکنولو ژي در کشور تدوين شود.» وي بر اين باور است که يک سازمان، شرکت و کاربر با توجه به اين مجموعه سياست ها بايد بداند که از يک تکنولوژي در کجا بايد استفاده کند و اينکه براي استفاده از آن بايد هزينه کند. آريا با اعلام اينکه بحث امنيت در کشور يک بحث ملي است و بايد به آن توجه ويژه اي شود تاکيد مي کند اين حوزه به سرمايه گذاري چندين برابري نياز دارد. آريا همچنين انتظار دارد در دولت آينده از افراد کار آمد و فن سالار براي صدارت وزارت ارتباطات استفاده شود و سند هاي راهبردي در حوزه فاوا نيز به روزرساني شود. 

 

    
تلاش براي رشد شاخص هاي فاوا
اولين انتظار فعالان بخش نرم افزار اين است که سياست هاي عمومي دولت در جهت گسترش استفاده از فناوري اطلاعات در کشور باشد که اين نگاه به طور طبيعي باعث توسعه صنعت نرم افزار و ساير صنايع وابسته به فناوري اطلاعات مي شود. رضا کرمي، مسوول کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران در اين خصوص مي گويد: «اکثر مسوولان دولتي و غير دولتي به اين موضوع باور دارند که کشور از نظر شاخص هاي فناوري اطلاعات در جايگاه مناسبي نيست، بنابراين از دولت آينده اين انتظار مي رود که با برنامه ريزي و سياست گذاري دقيق و دريافت کمک از صاحب نظران اين عرصه شاخص هاي اين بخش را ارتقا ببخشد.» وي در ادامه مي افزايد: «ارتقاي شاخص هاي حوزه آي تي بازار را براي استفاده از خدمات و سرويس هاي اين حوزه که صنعت نرم افزار هم يکي از آنها است، آماده مي کند.» کرمي تاکيد مي کند که با توجه به نقش استراتژيکي که صنعت نرم افزار در بخش اشتغالزايي و توسعه اقتصاد يک کشور مي تواند داشته باشد انتظار مي رود که اين حوزه با حمايت هاي جدي تري از سوي دولت آينده همراه باشد و برخي مسائل مانند ارائه مشوق ها، معافيت هاي مالياتي و... تسهيل شود. همچنين از ورود شبه بنگاه ها به بخش نرم افزاري کشور مانند شرکت هاي دولتي، دانشگاه ها و... جلوگيري به عمل آيد.
    

 

انتخاب يک وزير متخصص
اما محمد سليماني که خودش براي يک دوره مديريت وزارت ارتباطات کشور را در کارنامه دارد در جايگاه رييس کميته فناوري هاي نوين مجلس معتقد است که دولت آينده بايد وزير متخصص و آشنا با مسائل روز دنياي تکنولوژي و فناوري اطلاعات را انتخاب کند و تفاوت ويژه اي بين اين وزارتخانه با وزارتخانه هاي ديگر بگذارد. سليماني با بيان اينکه وضعيت کشور در حال حاضر از نظر ضريب نفوذ اينترنت و وبلاگ نويسي در دنيا خوب است ابراز اميدواري مي کند که دولت جديد و سياست گذاري هاي جديدش باعث رونق بيشتر اين حوزه شود.


​​