تلفن همراه

همکدی در استان مرکزی اجرا شد

پس از اجرای طرح همکدی و حذف کد بین‌شهری از شهرها و روستاها در استان‌های تهران ، البرز و قم، طرح همکدی در استان مرکزی به عنوان چهارمین استان کشور نیز اجرا شد.
 
 
 
در راستای اجرای طرح همکد‌سازی و حذف کد‌های بین شهری در سراسر کشور، پس از اجرای این طرح در استان‌های تهران، البرز و قم طرح همکدی در استان مرکزی به عنوان چهارمین استان کشور نیز اجرا شد.
 
به این ترتیب از ساعت 22 مورخ 28/5/92 کدهای بین‌شهری از شهرها و روستاهای استان مرکزی حذف شد تا از این پس دیگر ساکنین استان مرکزی برای تماس با یکدیگر نیازی به گرفتن کد نداشته باشند.
 
به این ترتیب تلفن‌های ثابت این استان 8  رقمی شد و کد استان مرکزی برای تماس از خارج استان به 086  تغییر کرد.
 
همچنین به ابتدای شماره تلفن شهرهای اراک، تفرش، آشتیان، خنداب، میلاجرد، جاورسیان وکمیجان عدد 3 و به اول شماره شهرهای مامونیه، نیم ور، محلات، دلیجان و نراق عدد 4 اضافه شده است.

​​