تلفن همراه

رگولاتوری: تغيير تعرفه تلفن ثابت و همراه اول متوقف شده است

معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي گفت : مصوبه اخير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 160 مبني بر تعيين آبونمان تلفن ثابت و نرخ پايه براي تلفن همراه به صورت يكنواخت در كشور متوقف شده است.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي مهندس لطف اله سبوحي افزود : بر اين اساس تعرفه‌هاي تلفن ثابت و همراه تغيير نكرده و در شبكه همراه اول نرخ هر دقيقه مكالمه تلفن همراه دائمي در مكالمات شهري همانند گذشته 447 ريال و در مكالمات بين شهري 760 ريال و در شبكه ايرانسل نيز مبلغ هر دقيقه مكالمه بصورت يكنواخت 499 ريال است.
 
وي با اشاره به اينكه اين موضوع از سوي رگولاتوري به اپراتورها ابلاغ شده، تصريح كرد: تعرفه‌هاي هر پالس تلفن ثابت نيز مطابق مصوبه 137 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي‌بايستي اعمال شود كه براساس مصوبه مذكور نرخ هر پالس نيز كماكان بدون تغيير به مبلغ 7/44 ريال محاسبه خواهد شد و هيچگونه تغييري تا اطلاع ثانوي در مبلغ آبونمان نبايستي صورت ‌گيرد.
 
سبوحي تصريح كرد: شركت مخابرات ايران درصورت تمايل به رقابت مي تواند براي اجراي طرح يكسان سازي تعرفه‌هاي تلفن همراه براساس نرخ مكالمه شهري تلفن همراه به مبلغ هر دقيقه 447 ريال اقدام كند كه در اين صورت هيچگونه افزايش تعرفه براي مشتركين به دنبال نداشته و در تناقض با مصوبات كميسيون نيز نمي‌باشد.
 
وي افزود : همچنين طرح هم كدسازي در شبكه تلفن ثابت نيز با رعايت تعرفه هاي مصوب در جلسه 137 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مانند گذشته قابل انجام خواهد بود.

​​