تلفن همراه

ضوابط و مقررات ارسال پیامک انبوه تلفن همراه تصویب شد

منبع: مهر
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اصلاح بند 4 مصوبه شماره 133 خود، ضوابط و مقررات ارسال پیامک انبوه تلفن همراه را تصویب کرد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در یکصد و شصت و هشتمین جلسه خود درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبني بر اصلاح بند 4 مصوبه شماره 133 خود درخصوص مقررات و ضوابط ارسال پیامک انبوه موبایل را بررسي و اصلاح آن را تصويب كرد که این مصوبه هم اکنون لازم الاجرا است.
 
براساس این مصوبه جدید، دارندگان پروانه برای ارائه هرگونه خدمات جديد در حوزه پیام کوتاه انبوه و تجاری، موظفند قبل از شروع ارائه خدمات، موضوع را به اطلاع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسانند و درصورتي كه با تشخيص این سازمان، اثرات سوء اجتماعي و فرهنگي نداشته باشد می توانند نسبت به ارائه خدمات مذكور اقدام كنند؛ در غير اينصورت موضوع به منظور اتخاذ تصميم به كميسيون تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع خواهد شد.

​​