تلفن همراه

همراه اول: شرط همکاریمان با دفاتر مشترکین عدم همکاری آنان با سایر اپراتورهاست!

پیرو انتشار خبری با تیتر «تخلف در ممانعت از فروش رایتل در دفاتر پیشخوان دولت» همراه اول به ارائه توضیحاتی پرداخته است.
 
به گزارش ایسنا در توضیح روابط عمومی اپراتور اول آمده است: " در دنیای امروز هر اپراتور، سیاستهای بازاریابی و فروش خاص خود را دارد و تاکنون اپراتوری مشاهده نشده است که تمایل به شرکت با اپراتور دیگر در شبکه خدمات و فروش خود داشته باشد. گرچه اپراتورها از نظر فنی اغلب با همکاری می‌کنند ولی بدلیل محرمانه بودن اطلاعات مشتریان خود در شبکه فروش و خدمات استفاده از یک مرکز خدمات ارتباطی را به صلاح نمی‌دانند.
 
همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که تلاش و هزینه‌های بسیاری را جهت استقرار شبکه خدمات و فروش خود مصرف داشته است. حق مشترکین خود می‌داند که از شبکه اختصاصی بهره شوند، دفاتر پیشخوان دولت داوطلب همکاری اختصاصی با همراه اول، بخشی از این شبکه گسترده است.
 
همراه اول هیچ گاه اجباری به عدم همکاری دفاتر با اپراتورهای دیگر نداشته است بلکه شرط حضور همراه اول به عنوان یک شرکت خصوصی تجاری در دفتر را، عدم همکاری با سایر اپراتورها عنوان کرده است بدیهی است که داشتن نمایندگان اختصاصی حق تمامی دارندگان پرواته از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل است و این دفاتر هستند که تصمیم می گیرند نمایندگی کدام اپراتور را بپذیرند و در چه شبکه فروش و خدماتی عضو شوند".

​​