تلفن همراه

تجمع فرزندان شاهد اخراج شده شرکت خدمات همراه اول

منبع: بولتن نیوز
بولتن نیوز نوشت: تعدادی از فرزندان شاهد اخراج شده توسط شرکت خدمات همراه اول مقابل درب ساختمان مرکزی بنیاد شهید استان تهران در میدان 7تیر تجمع  کردند.
 
نماینده تجمع کننده گان در گفتگو با علی قنبرلو خبرنگار بولتن نیوز ضمن اعتراض به نحوه قرار داد 3 ماهه شان علی رغم وعده قرار داد 10 ساله به این نکته اشاره داشت که طرف قرار داد در قبال استخدام هر فرزند شهید مبلغ 15 میلیون تومان وام دریافت کرده  و بعد از آخرین واریزی کم کم اقدام به تعدیل نیرو به بهانه های واهی نموده و سرانجام اقدام به اخراج دسته جمعی فرزندان شاهد کرده است.
 
 
این اقدام در حالی صورت گرفته که بنیاد شهید پولی را که قرار بود بابت بازنشستگی  پدرانمان به ما بدهد پرداخت ننموده و بیکاری نیز به مشکلات دیگرمان اضافه شده است. شایان ذکر است که مسئولین بنیاد شهید هیچ توضیحی در این مورد ارائه نکرده و حتی خبرنگار ما را نیز از گرفتن گزارش منع کردند.
 

​​