تلفن همراه

نیم میلیارد نفر کاربر اینترنتی تلفن همراه در چین

منبع: ایسنا
تعداد کاربران اینترنتی تلفن همراه چین به حدود نیم میلیارد نفر رسید.
 
ژن شیان لیانگ، معاون رییس دفتر اطلاعات اینترنتی چین گفت: تعداد کاربران اینترنتی چین به 604 میلیون نفر رسیده و کاربران اینترنتی تلفن همراه کشور نیز به 464 میلیون نفر رسیده است.
 
وی تصریح کرد: تلفن همراه در حال حاضر به بزرگترین پایانه اینترنتی در چین تبدیل شده و شبکه اینترنتی چین وارد دوران شبکه اینترنتی تلفن همراه شده است.
 
این مقام چینی افزود: رشد چشمگیر شبکه اینترنتی تلفن همراه با پایانه تلفن هوشمند و لپ تاپ، بزرگترین ویژگی توسعه شبکه اینترنتی چین در دو سال اخیر است.
 
وی اظهار کرد: تا ماه ژوئن سال جاری میلادی، تعداد کاربران اینترنتی تلفن همراه چین به 464 میلیون نفر رسید و این در حالی است که تجارت الکترونیکی نیز یک ویژگی توسعه شبکه اینترنتی چین است.

​​