باندپهن سیار

سراییان: اصفهانی درگیر مشکلاتی است، ریاضی سرپرست مبین‌نت شد

رييس هيات مديره مین نت، از جایگزینی رياضي بجای اصفهاني خبر داد.
 
وايمکس نيوز نوشت: به گفته رييس هيات مديره شرکت ارتباطات مبين نت، مهندس حسين رياضي به عنوان سرپرست شرکت مبين نت از سوي هيات مديره اين شرکت انتخاب شد.
 
رسول سراييان بدون اشاره به دليل تغيير موقتي ناصر حسين اصفهاني گفت: از آنجا که مديرعامل شرکت مبين نت فعلا درگير مشکلاتي هستند، تصميم گرفته شد براي انجام امور جاري شرکت مهندس رياضي عضو هيات مديره مبين نت به صورت موقت به عنوان سرپرست، مديريت شرکت را به عهده بگيرند.

​​