رگولاتوری

متن کامل برنامه تلویزیونی ثریا در خصوص وضعیت اینترنت

محمد‌حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی در برنامه ثریا به موضوع وضعیت اینترنت در کشور پرداخت.
 
محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی  در برنامه ثریا به موضوع وضعیت اینترنت در کشور پرداخت.
 
متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
 
طاهری: من سؤال نظرسنجی هفته پیش و نتیجهی آماری آن را بخوانم.
 
آیا آمریکا و کشورهای غربی با دارا بودن سلاح هستهای حق فشار بر ایران را برای محدود کردن از استفاده از انرژی صلح آمیز هستهای را دارند؟
 
کل پیامکهای دریافتی 226 هزار و 918 پیامک بود. 7.2 درصد پاسخ داده بودند آری و 92.8 درصد معتقد بودند خیر. اجازه بدهید که بلافاصله وارد برنامه شویم و سلامی عرض کنیم خدمت آقای محسن مقصودی عزیز.
 
مقصودی: بِسمِ اَلله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیم
 
بنده هم سلام عرض میکنم. اجازه بدهید از اینکه دیرتر از حد معمول برنامه شروع شد عذرخواهی کنم و یک عذرخواهی دیگر هم بابت اینکه ما وعده کرده بودیم این هفته موضوع سلامت را ادامه بدهیم در بحث بیمهها و با حضور وزیر بهداشت که میسر نشد.
 
اما امشب یک موضوع بسیار مهم است که از نظر اینکه در دومین سالگرد تشکیل شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر معظم انقلاب هستیم در اسفند ماه سال 90 و موضوع بسیار مهم فرهنگی, اقتصادی, سیاسی و امنیتی هست در فضای مجازی و ابعاد مختلف و گستردهای را دارد امشب با حضور مسئولین این شورا در خدمتتان هستیم. اجازه بدهید من مهمانها را معرفی کنم. جناب آقای مهندس محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی که در خدمتتان هستیم سلام عرض میکنم.
 
انتظاری: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم.
 
مقصودی: خیلی خوش آمدید. مهندس انتظاری را ما قبلاً هم در ثریا در مستندهایمان مزاحمشان شدهایم چون در بحث ماهوارهی مصباح مدیر پروژه بودند که در اولین برنامهی ثریا در سال 90 مذاحمتان بودیم آقای مهندس و از آن به بعد هم ما ارتباط مشاورهای با آقای مهندس داشتهایم. و آقای دکتر علیرضا شاهمیرزایی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر معظم انقلاب. خدمت ایشان هم سلام عرض میکنیم.
 
شاهمیرضایی: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه.
 
مقصودی: آقای شاهمیرزایی را هم ما در یک برنامهی دیگری مزاحمشان شدهایم در همین حوزهی فنآوری اطلاعات در بحث فضای مجازی که این برنامه هم اگرچه ایشان خیلی مایل نبودند و در سفر بودند ولی ما خواهش کردیم و تشریف آوردند. چون موضوع موضوع بسیار مهمی است و در 2 سالگی تشکیل فضای مجازی هستیم با کلی بیمها و امیدها و فرصتها و تهدیدها در فضای مجازی که امشب میخواهیم بررسی کنیم که در کجای کار هستیم.
 
اجازه بدهید با دبیر فعلی شورا که حدوداً 3, 4 ماه است منصوب شده اید در دولت جدید صحبت کنیم. آقای مهندس ما با فعالان در حوزهی مجازی خیلی صحبت کردهایم درمورد وضعیت فضای مجازی ما الان چگونه است و اینترنت الان چطور است. ارائه‌ای را هم آماده کردهایم. اما ما نتیجهی صحبتمان با فعالان فضای مجازی با نگاهها و رویکردهای سیاسی مختلف صحبت میکرده‌ایم این بود که خیلی تغییر خاصی احساس نمیشود. یعنی ما بعد از 2سال و سالها و قبل از این هم رهبر انقلاب تأکیداتی داشته اند منتهی اتفاق خیلی خوبی نیفتاده است و میتوان گفت ساماندهی خوبی نیست در برنامه ریزی و سیاستگذاری. در این 2 سال به نظر شما شورای عالی فضای مجازی و مراکز ملی فضای مجازی توانسته آن هماهنگی و سیاستگذاری و تصمیم گیری لازم را انجام دهد یا خیر؟
 
انتظاری: این 2 سال را شاید بتوان به 2 دورهی مثلاً 3,4 ماهه و مابقی را در چند دوره تقسیم کنیم چون اول نهادسازی تصمیم گرفته شده بود که پیاده شود , یعنی نهاد شورای عالی شکل بگیرد , فضای مرکز ملی فضایی شکل بگیرد, کمیسیونهایشان را مثلاً تشکیل دهند. در خصوص بحث این چند ماه اخیر من میتوانم بگویم که, اجازه بدهیم من یک تعریفی از فضای مجازی بدهم که سؤال شما که تغییری اتفاق افتاده است یا نه, ببینید فضای مجازی کشور تعریفی که ما در شورای فضای مجازی عالی کشور به آن رسیدهایم از 2 بخش تشکیل میشود یکی بخش زیرساخت است که خوب زیرساختهای فنی و اطلاعاتی تا حدودی بالا در کشور در طی سالها توسعه یافته است و یکی هم بخش محتوا و خدمات است که این هم شاید بگوییم 2 حوزه دارد یکی حوزهی اینترنت است که معمولاً فعالان با بخش اینترنت آن آشنایی دارند و سروکار دارند و دیگری بخش محتوای داخلی و خدمات داخلی است. آنچه که ما در این 2,3 ماه اخیر سعی کردهایم انجام دهیم پرداختن اساسی به بخش فضای مجازی کشور است در ابعاد داخلی و ما استنباطمان از حکم مقام معظم رهبری پرداختن به این موضوع است. ایشان تصریحاً میفرمایند محتوی مقدم بر امور دیگر است. بنابراین ما سیاستگزاری و برنامه ریزی خودمان برروی این موضوع قراردادهایم و به لطف الهی هم بخش شبکهی ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور را به تصویب شورای عالی رساندهایم و فکر میکنیم این یک تصمیم مهم و مبارکی بودهاست که مورد استقبال مقام معظم رهبری هم قرار گرفت و این شروع کار فضای مجازی کشور است.
 
مقصودی: آقای مهندس این شبکهی ملی اطلاعات خوب قبل از تشکیل شورا هم بحث داشت و در برنامهی پنجم توسعه هم آمده بود. نقش شورا در این قضیه فقط تصویب بوده است؟
 
انتظاری: نه حتی تعریف آغن هم مورد مناقشه بود که شبکه ملی اطلاعات اصلاً چه چیز است. یعنی گاهی مخلوط با محتوی میشد, گاهی جدا از آن در نظر گرفته میشده است. بحث جدی و مفصلی را در شورای معین شورای عالی داشتهایم و این را به تصویب رساندیم. الان هم یک تعریف بسیار مشخصی پیدا کرده است و تکلیف وزارت فنآوری ارتباطات و اطلاعات از این نظر روشن شد و این نکتهی مهمی بود که این کار شروع شود و این را ابلاغ کردهایم به آن وزارتخانه همراه با الزاماتی مه باید انجام دهد و از آنها خواستهایم که ظرف 1ماه که فکر کنم 7,8,10 روز از آن باقی مانده باشد برنامههای اجرایی آن را بدهند. چون مرکز ملی یک مرکز قرارگاهی است پس نظارت میکند بر پیاده سازی آن.
 
مقصودی: آقای دکتر شاهمیرزایی به هر حال شما از 2 سال قبل و از ابتدا به عنوان عضو حقیقی شورا بوده اید و معاون فضای ملی مرکز مجازی هم بوده اید در دورهی قبل, بفرمائید که این تلقی که در فعالان فضای مجازی وجود دارد, شما چه تلقی دارید؟ یعنی شما آن چیزی که در اول حکم فکر میکردید و این امید ایجاد شد که مدیریت میخواهد متمرکز شود و تکلیف مشخص شود که به چه سمتی میخواهیم برویم و الان خودتان به عنوان عضو شورا و دوستان دیگر اعضای شورا واقعاً راضی هستید از عملکرد شورا و فکر میکنید پاسخی برای آن حکم صریح رهبر انقلاب دارید؟ چون 3سال است این حکم و 1سال دیگر تمام میشود این حکم و در مقابل وزن حکم را که نگاه میکنیم بالاست و در سطح شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب است در این حوزهی فضای مجازی. میخواهم بدانم تحلیل شما چیست از این 2سال عملکرد؟
 
شاهمیرزایی: خوب سؤال خیلی سختی است. به این دلیل که ما اگر صحبتی را مطرح کنیم که بخواهیم صادقانه باشد و واقعیتها را بگوییم ممکن است که آزردگیهایی ایجاد شود که خوب این را باید مقدمتاً بگوییم که اصلاً نگاهمان به افراد مختلف و مسئولین بخشهای مختلف نیست. یعنی همه دارند زحمت میکشند, چه در دولت قبل که خوب ما خیلی چالش داشتهایم و حالا دلیلی ندارد که خیلی مرور کنیم ولی واقعاً دورهی خوبی نبوده است آن یک سال و یک سال و نیم عمدتاً به حاشیه کشیده شد مسائل اصلی شورا و متأسفانه خیلی تغییرت ناگهانی در تصمیم-گیریها بود. در آن مدت ما 1ریال بودجه نتوانستیم بودجه برای شورای عالی فضای مجازی بگیریم. دائماً تغییراتی در تصمیمگیریها داده میشد. یعنی در این دوره در نظر بگیرید که شورای عالی 1 بار تصویب کرد که مرکز تحقیقات مخابرات زیر مجموعهی شورای عالی باشد و دوباره در همان دولت تصمیم گرفت که زیر مجموعه نباشد. یا 1 بار تصمیم گرفته میشد که وزارت ارتباطات ادغام و در وزارتخانههای دیگر و بعد در موضوعات خیلی جزئیتری مقاومت میشد. کاملاً تصمیمات متناقضی را در تصمیمگیری داشتهایم و عمدتاً در این راستا بود که مسائل اصلی فراموش میشد و به مسائل حاشیه ای میپرداختهایم. خوب در دورهی جدید که هنوز زمان زیادی از آن نگذشته و نمیشود قضاوت کرد و امیدواریم که قطعاً این تغییر روشها ایجاد شود و این هم در اختیار این بخش نیست باید همه بخشها با یکدیگر هماهنگ باشند .
 
مقصودی: در همین دولت جدید چندبار جلسات شورا تشکیل شده است در این 7 ماهی که گذشته است؟
 
شاهمیرزایی: ببینید من میتوانم عرض کنم که بسیار کمتر از آن چیزی که باید میشده است یعنی اگر طبق آیین نامه هم اگر فکر کنیم یک سوم آن که باید برگزار میشد برگزار شده است که این مناسب نیست. البته به هرحال شروع کار دولت است و مسائل انتخاب دبیر شورا را داشتهایم که جناب آقای انتظاری با سوابق خیلی خوبی که داشته اند در این حوزه هستند و هنوز هم خوب نمیشود قضاوت کرد ولی آنچیزی که شرکتها میگویند و آنچیزی که خود ما انتظار داریم قطعاً محقق نشده است و این هم الان به هیچ کس خاصی نمیخواهیم برگردانیم و بخواهیم کسی را مقصر بدانیم به هرحال به عنوان عضو اگر بخواهیم آن اهدافی که باید محقق میشده است, نشده. حرکت روبه جلو هست . بینش خیلی خوبی در حوزهها است ولی مسئلهی فضای مجازی خیلی با سرعت بیش از آنچه که ما حرکت میکنیم در حال حرکت است.
 
مقصودی: آقای دکتر میتوان گفت از دوسال قبل تا الان ما خیلی جلو نرفتهایم یا شاید میلیمتری جلو رفتهایم ولی دشمن کیلومتری جلو آمده است؟ یعنی اگر وضعیت را در مانیتور بخواهیم نشان دهیم دشمن به هر حال حوزه ای است که در آن طرف درحال فعالیت است و در همان بحث فرهنگی سیاسی است که دشمن در آن درحال فعالیت است در حوزهی فضای مجازی ما و به هر حال بستر اینترنت چون بستر بین المللی است مبی بینیم آن طرف از 2سال پیش خیلی پیشرفت زیادی داشته و خیلی هم توانسته نفوذ کند در جامعهی ایرانی ولی ما خیلی کندتر.
 
شاهمیرزایی: من فکر میکنم مسأله را روی دشمن نباید متمرکز کنیم. یعنی ما انقدر مسائل داخلی داریم که خیلی نیازی نیست به آن مسأله فکر کنیم. چون خیلی از این تغییرات تغییرات تکنولوژی است. تکنولوژی در این حوزه با سرعت در حال تغییر است. یعنی الان مثلاً ما در مورد فیس بوک صحبت میکنیم درحالی که خود فیسبوک کاملاً گزارشاتی که علنی میگوید , احساس خطر میکند از ابزارهای برنامه ای روی وسائل همراه مثل تبلت مثل گوشی و غیره که اینها به سرعت دارند پیشروی میکنند به خصوص در ردههای جوان و نوجوان و این یک تحول است. یعنی وقتی الان اخبار را میبینیم ما هنوز راجع به نسلهای قدیم تکنولوژی فکر میکنیم یعنی رقیب خارجی درحال پیشرفت است. ما هم از روند پیشرفت تکنولوژی عقب افتادهایم هم ددر داخل کشور اتفاقاتی میافتد که ما به صورت منفعلانه یعنی بعداً متوجه می-شویم که چه اتفاقاتی افتاده است یعنی در همین شش ماه اخیر خیلی تغییر رویکردها را ما داشتهایم هم در دولت, هم در مجلس ببینید ما در مجلس یک دفعه طرحی تصویب میشود که آثار مالی آن چند هزار میلیارد تومان است یعنی تصویب میشود کل بودجه ای که از این بخش ایجاد میشود هزینه شود و خوب این یک تحول بسیار بزرگی است. در دولت قبل یک مورد بحث بودجههای فرهنگی بود که دارای جهش ناگهانی بود آنقدر چالش شد. ما الان میبینیم این تغییرات خیلی تغییر بزرگی است.
 
طاهری:در همین الان برنامه در پیامکهایی که ارسال میشود به این نکته توجهتان را جلب میکنم که یک چهارم پیامکهایی که به برنامه ارسال شده است گزینهی 3 را انتخاب کرده اند که اصلاً از اینترنت استفاده نمیکنند . یعنی نزدیک به 25% کسانی که پاسخ میدهند به جز اینکه راضی هستید یا نیستید گزینهی 3 را انتخاب میکنند.
 
مقصودی: گروه تحقیق برنامه از وضعیت فضای مجازی و پیشرفتهای فنآوری که در این حوزه در دنیا انجام شده و اینکه وضعیت الان ما چگونه است. ما این را ارائه میکنیم اگر نکته ای هم عزیزان داشتند در حین بحث میتوانند بفرمایند. یک مرور کوتاهی بر تحولات فضای مجازی که یک تحولات گستردهای در صنایع و خدمات اتفاق افتاده است در دنیا و در ایران هم به تبع آن. تحول در تلفن که ما در قدیمها بحث گراهامبل و تلفنهای انگشتی و الان موبایلهایی که انواع فنآوریها و بازیها و کارهای مختلف خدماتی دیگر. تحول تلویزیون را میبینیم که در قدیم تلویزیونهای سیاه و سفید بوده است الان تلویزیونها تعاملی است که با آن همه کار میتوان انجام داد, انواع فیلمها و بازیها و اینترنت برروی این. تحول در روزنامهها که در قدیم سنتی بودند و الان به صورت فضای مجازی و اینترنت کاملاً قابل دسترسی هستند. تحول در بازیها که در قدیم بازیهای خوبی مثل هفت سنگ و غیره بود و الان انواع بازیهای مثلاً FIFA N هست که الان بعضی از این موارد خیلی هم خوب نیستند و ولی خوب فضای فنآوری به این سمت میرود. تحول تجارت را میبینیم که بازارهای قدیمی بوده و الان با تجارت الکترونیک اتفاق افتاده و زندگی روزمرهی ما با این سروکار دارد.
 
تحول در حوزهی بانکداری که قبلاً شعب شلوغ و صف وایستادن بوده است و الان به راحتی با موبایل و فضای مجازی اینها اتفاق میافتد. و میبینیم که فضای مجازی با سرعت در حال پیشرفت است و باعث تغییر سبک زندگی میشود. حالا این بحث است که این فنآوری خیلی مهم است و زیرساختهای بعدی بسیار مهم است اما اصل قضیه این است که زیر این کوه مهم است که یک دریایی از محتوی و خدمات است. که ما میخواهیم بگوییم یک بحثی داریم به نام شبکه و زیرساختهایی که مورد نیاز است و یک بحث هم بحث آن محتوی و خدماتی است که در فضای مجازی و اینترنت باید اتفاق بیاید و در آنها ما یک مقداری عقب هستیم و تأکید رهبر انقلاب هم این است که این محتوی باید اولویت داده شود. یکی از این محتوی و خدمات آموزش فضای مجازی است که در سال 2013 نزدیک به 40 میلیارد دلار بوده است حجم فعالیت در جهان بوده است و در ایران هم راه افتاده است. خدمات فضای مجازی و برنامه ای که گفته میشود به لحاظ عدد و رقم مثلاً یک نمونه از بازیهایی که همین هفتهی اخیر شرکتی مثل فیس بوک whats app را خرید 19 میلیارد دلار بود و در حالی که شرکت مخابرات ما با حدود 100 سال سرمایه حدود 5 میلیارد دلار ارزش دارد .
 
این نشان میدهد که اهمیت و ارزش آفرینی فضای مجازی است. بازار خدمات موبایل داده میشود در سال 2013 ,1200 میلیارد دلار بوده است. اگر نکته ای عزیزان دارند بفرمایند.
 
انتظاری: ببینید آقای مهندس به نظر میآید که بالاتر از این تحولاتی که شما فرمودید است یعنی این نگاهی که در اینجا ارائه شد یک نگاه فناورانه محور به قضیهی فضای مجازی است ولی در واقع این تحولات یک تأثیر اصلی گذاشته است که زندگی انسانی دچار تحول شده است بنابراین نگاه به فضای مجازی یک نگاه فنآوری است و یا اینکه اصولاً علت تشکیل شورای فضای مجازی این است که ما نگاه انسان محور به قضیهی فضای مجازی داشته باشیم. اگر با این نگاه باشد, تحولات فرهنگی است و تحولات اجتماعی است و اصلاً اکوسیستم زندگی انسانی دچار تحول شده است.
 
مقصودی: یک نگاه دیگر در خدمات رسانایی تعاملی است مثل نسل جدید تلویزیونها که در مقابل تلویزیونهای یکطرفهی قبلی که ما هم کم کم به سمت این میرویم.
 
بازیهای آنلاین است که حجم زیادی از بازارها را دارد و در سال 2013 حدود 14 میلیارد دلار درجهان بوده است که طبق آمار بنیاد بیش از 20 میلیون نفر بازیهای رایانهای انجام می-دهند. سالانه 7.5 میلیارد ساعت بازی در کشور در حال انجام است که رقم خیلی بالایی است. کل بودجهی بازیهای رایانهای ما 4 میلیارد است.
 
بحث تجارت الکترونیک هم در همین حوزه است که فروشگاههای اینترنتی در سال 2011 به بیش از 225 میلیارد دلار رسیده است بحث دیگر فضای مجازی محرک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است در دنیا. یک برند تلفن همراه حدود 500 هزار فرصت شغلی در آمریکا را ایجاد کرده است. صادرات محصولات فنآوری اطلاعات از سال 1980 تا 2010 نمودار چند کشور را می بینیم که رقم سنگاپور, کره, ژاپن و چین را می بینیم که مثلاً چین 400 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است و رقابت کشورها با یکدیگر تنگاتنگ است و سهم ما خیلی کم است و مسائل دیگر که 580 برابر صادرات ماست که جای تأسف دارد.. بحث نیروی انسانی است که ما در این حوزه داشتهایم و ما نرخ بیکاریمان در کل کشور حدود 12 1 بوده است و متوسط نرخ بیکاری جمعیت 15 تا 29 سال حدود 24% است. یعنی نرخ جمعیت جوانمان که میتوانستند در حوزه-های فنآوری اطلاعات کار کنند بالاتر از بیکاری متوسط است که در اینجا جالب است که 17 درصد کل دانشجویان کل کشورمان حدود 731 هزار نفر در دو رشتهی برق و کامپیوتر تحصیل میکنند 17 درصد کل دانشجویان که عمداً هم دانشجویان با استعداد برتر و نخبگان هستند. و در رشتههای فنی و ریاضی 45% کل دانشجویان برق و کامپیوتر است که عدد خیلی بالایی است و باید دید که خروجی اینها را چه مقدار استفاده میکنند و در سال 90 این 17% دانشجویان حدود 17/. درصد از جمعیت شاغل کشور در بخش فنآوری اطلاعات شاغل بودند.
 
شاهمیرزایی: اصل رشتههای مورد نیاز رشتههای هنری و علوم انسانی مثل گرافیک است.
 
مقصودی: ولی کلاً اشتغالزایی ما در این حوزهها کم است.
 
بنابر آمار وزارت صنعت هزینهی اشتغال در سال 90, 220 میلیون تومان بوده است برای هر شغل میشود که در فضای مجازی شاید با 20, 30 میلیون تومان بتوان شغل ایجاد کرد.
 
در ایران بحث این کابلی که به کشتیها و لنگرها گیر میکند ما عمدتاً اینترنت را از جنوب کشور وارد میکنیم درحالی که میتوان از همه جای کشور استفاده کرد.
 
عمدهی مشکلات کاربران سرعت کم اینترنت است و قیمت بالا و فیلترینگ غیر هوشمند.
 
***
 
مقصودی: آقای مهندس دیدید دغدغه‌های دوستان در فضای مجازی را در بخش اولی که این صحبتها پخش شد مشکل بحث میزبانی داخلی بود و عزیزانی که خدمات میدهند به کاربران خوب وقتی مجبور هستند هاستینگشان را در خارج هم قیمت کمتر و هم سرعت بیشتر و هم مصونیت قضایی راحتتر است که اگر مشکلی ایجاد شد و سایتشان فیلتر شد کل آن سایت از بین نرود . خیلیها گفتند که ما ترجیح میدهیم میزبانیمان در خارج از کشور باشد و اگر در داخل داریم یک نسخه هم در خارج داشته باشیم . ما 2سال پیش هم در همین نقطه ای بوده-ایم که الان هستیم. این مشکلی است که واقعاً کار پیچیدهاست؟ یا سخت است؟
 
انتظاری:من به این دغدغههای شما این را اضافه کنم که 65% سایتهایی که در ایران در خارج از کشور قراردارند. و مشکلات را ایجاد میکنند. چند موضوع است . یکی قانون جرائم رایانهای است و الان تنها قانونی است که در زمینه قانون فضای مجازی وجود دارد . ما یک سری قانونهای دیگری هم نیاز داریم که اینها مکمل یکدیگرند که در سایتهایی که در ایران قراردارند بتوانند پایدار, مطمئن باشند و از سرمایه گذاری خودشان مطمئن باشند و کاربر هم مطمئن باشند. نکتهی دوم ایجاد فضای مجازی داخل کشور است که با زیرساخت شبکهی ملی اطلاعات این فعالیت شروع شده است. بنابراین باید نظامات حقوقی دیگری را تعریف کنیم و این-که شبکهی اطلاعاتی خودمان را با همین ویژگیها ایجاد کنیم . یک شبکه مطمئناً, پایدار, رقابتپذیر در داخل کشور ایجاد شود و از طرفی هم در واقع در شورای عالی و فضای مجازی کشور به تصویب می رسانیم مطمئاً باشد که این حمایت میشود. بحث نظامات حقوقی آرا هم اخیراً شروع کردهایم.
 
مقصدی: آقای دکتر اولین توقع از شورای عالی مجازی میتوانست این باشد که در این حوزه سایتهای داخلی بتوانند با سرعت خیلی بیشتری....
 
شاهمیرزایی: سؤال شما کالاً واضح است که به شکلهایی که گفته شده است و باید این یک مثال را باز کنیم . خیلی مثال طنزی است . واقعاً من هنوز نمیتوانم درک کنم که از تولیدکننده-ی پهنای باند هم پول میگیریم. یعنی کسی که پهنای باند را خلق کرده است . شبکهی اینترنت شبکهی به هم پیوسته است. من همیشه این سؤال را از کسانی که در بحث ارتباطات هستند دارم که شما که میگویید ما اینترنت را خریدهایم از یک شرکت خارجی و میفروشیم, مثلاً ما الان از ارمنستان هم میخریم. ارمنستان برای ما میشود خارج از کشور و برای آنها هم ما می-شویم خارج از کشور و آنها هم باید از ما بخرند. چرا ما باید همیشه از خارج بخریم و بعد این را چند برابر به داخل بفروشیم.
 
هیچ تفاوتی بین آپلود و دانلود نیت شما تعرفههایی که مشاهده میکنید ببینید چقدر است یعنی تفاوتی بین تولید و مصرف نیست. ما ارتباطات افقی نداریم . نقاطی ایجاد میشود که تبادل میکنند. ببینید این اتفاق هنوز در ایران منع نشده است. همهی مراکز باید اینترنت را بخرند ما در دی ماه مصوبه داشتهایم که باید دو قیمته باشد و در اسفند هم ابلاغ شد ولی تعرفه ای ایجاد نشده است ولی بسیاری به صورت خودجوش درحال فعالیت هستند.
 
چرا در خارج از کشور میروند فعالیت میکنند چون ما باید پهنای باند را از آنها بخریم و مسأله را شفاف اعلام کنیم و نیازی هم به بودجه نداریم. ما آنقدر فیبر نوری داریم و سیمهای مسی داریم که بلا مصرف هستند. وقتی تولید ترافیک اینترنت در خارج از کشور است و وقتی میزبانی در خارج از کشور است این شبکهی کلی به چه معناست؟
 
طاهری با ایجاد این شبکه این مشکلات درست میشود؟
 
انتظاری: ما منتظر هستیم که دوستان طرحهایشان را ارائه دهند ولی باید این کار اتفاق بیافتد آقای مهندس یعنی اولین تأکید رهبر انقلاب برروی ایجاد شبکهی ملی در داخل کشور است . که تمام ترافیک مورد نیاز داخل, در داخل تولید میشود و نیازی به ارتباطات خارج از کشور نیست. سرمایه گذاری به اندازهی کافی وجود دارد و فقط نیاز به مدیریت است . به غیر از تعرفه مسئلهی پایداری تصمیمات است.
 
مقصودی: هنوز خیلی از مسائل مشخص نیست که با سایتهای خارجی چه از آن استفاده می-کنند؟ اگر قانونی است پس چرا اجرا نمیشود.
 
انتظاری: همانطور که عرض کردم فضای مجازی در زندگی تأثیر گذاشته و فضای مجازی امتداد زندگی ماست. یک کارگروه فرهنگی اجتماعی در دبیرخانه شورای ملی ایجاد کرده ایم و افراد صاحب نظری هستند. سؤالات اساسی از همین جنس در دستور کار این شوراست.
 
ما در حوزهی اجتماعی در فضای مجازی چه چیز را میگوییم خوب یا بد.
 
برای پاسخ به این سؤالات ما یک برنامهی زمانی را تبیین کردهایم .
 
مقصودی دستگاههای دیگر واقعاً در عمل در این تصمیمسازی در این شورای مجازی را قبول دارند یا خیر؟
 
انتظاری: ما بعضی از دستگاههایی را داریم که واقعاً قبول دارند و رفته اند به سمت پیاده سازی.
 
ما فکر میکنیم گروهی که مخالف اند باید بپذیرند.
 
مقصود: ما یک مصاحبهی تلفنی داریم با آقا مهندس امیر قدیانی که از یکی از شرکتهای دانش بنیاد فعال در حوزهی دانش مجازی که جمعی از نخبگان را جمع کرده اند در شرکتشان.
 
آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما.
 
قدیانی: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و مهمانهای عزیز برنامه.
 
مقصودی: شما به عنوان یک جوانی که در این زمینه فعالیت میکنید بفرمائید که عملکرد شورای مجازی در این 2سال را چگونه ارزیابی میکنید. ما میخواهیم از مشکلات شما بیشتر در این وضعیت بدانیم.
 
قدیریان: اگر اجازه بدهید من زیاد راجع به دورهی گذشته شورای عالی صحبت نکنم و بپردازم به پیشنهادات و راهکارهایی که میتوان عملیاتی کرد. یک نکتهیخیلی مهم این است که فرق حوزه مجازی با سایر حوزه ها پروژه هایی که انجام میشود و ابزارهای سنجش آن فرق دارد با دیگر سنجشها و نوع نگاه به حمایتها است که متاسفانه در نگاه خیلی از مسئولین این است که ما آزاد هستیم از هرکسی حمایت کنیم. مثلاً ما از کشاورزان و سرمایه گذاران خواهش میکنیم که وارد صنعت کشاورزی شوند و کشور را خودکفا کنند. چند گروه احساس کردند که میتوانند در موتور جستجو فعالیت کنند و فعالیت کردند چند سالی به صورت شبانه روزی ولی به یک باره یک مدیری تصمیم میگیرد که به یکباره از یکی از این موتورها حمایت ویژه کند از همه لحاظ. و در این حالت تعادل بازار به هم میخورد. و مشکلاتی که به وجود میآید باعث میشود کسی دیگر ریسک نکند. حمایت بین فعالین و دولت این طور نیست که تقسیم شود.
 
طاهری: خیلی ممنون آقای مهندس. شب شما بخیر.
 
آقای مهندس انتظاری در مورد نحوهی حمایتها و اینکه برنامه ی شما راجع به همین موتور جستجو بومی چیست؟
 
انتظاری: نکات خوبی ایشان را گفتند . ما با چند تشکل در حال فعالیت هستیم و از آنها هم خواستهایم که برای توسعه کار پیشنهاداتشان را بدهندو اما حمایت از ایمیل داخلی و موتور جستجو جزء اولین کارهایی است که میخواهیم انجام دهیم . همهی اطلاعات ما در ایمیلها در خارج از کشورها میرود. ببینید ما بین بانکهایمان و دانشگاههایمان را .... ما در این زمینه می-خواهیم بگوییم که اگر به این مسائل بپردازند خیلی فرق دارد.
 
طاهری: آقای شاهمیرزایی راجع به ایمیل بومی که خیلی کاربرد دارد برای مردم شما نکته ای داشته اید بفرمائید. همین ایمیل و موتور جستجو تنها مشکل آن ایمیلهایی است که راه افتاده است و هزینههای سرور به صورت تساعدی بالا میرود. شما باید از وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد هم دعوت کنید. اگر با این ایمیلها دوباره هزینهی سرور به خارج برود پس چه فرقی کرد؟ من فکر میکنم خیلی از این مسائل را نباید تبدیل به یک سنگ بزرگ کرد یعنی بعضی از مسائل را میتوان خیلی راحت حل کرد. مثل حمایت از میزبانی که اصلاً نیازی به هزینهی زیادی هم ندارد.
 
طاهری: ما یک میهمان تلفنی دیگری هم داریم آقای حجت الله ملکی , مدیر یکی از شبکه-های اجتماعی داخلی هستند. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما.
 
طاهری: نقطه نظر شما و مشکلات شما در این حوزه چیست؟
 
ملکی: یک انتقادی به بحث دارم که خیلی جلو رفته است. ببنید وقتی این فضا شکل گرفت و متولی درستی نداشت تشکیل این شورا یک اتفاق خیلی خوبی بود. گونهی فکری جامع و مورد قبول همهی اعضای شورا وجود ندارد که برای این منظومهی فکری این برنامه ریزیها صورت بگیرد. الان مثلاً آقای انتظاری تأکید داشتند که راهبرد شبکههای اجتماعی داخلی اند و آن-هایی توانایی رقابت دارند که به صورت شبکههای ارتباطی خاص وارد کار شوند. این راهبرد خیلی خوبی است. وزیر ارتباطات هم در این مورد صحبت کردند و درمورد فیس بوک دغدغهی جدی داشتند.من میخواهم بگویم در این حجم جدی تغییرات ما متأسفانه در این شورا بسیار بسیار فعالیت کند پیش میرود. و یک کد اصلاً پاسخگوی این تغییرات نیست. من به نظرم یکی از بحثهای بسیار جدی که نیاز است, نیاز به تغییر نگرش و حالا تغییر راهبرد و تغییر ساختار است که در شورای عای مجازی هست . این شورایی که تا الان جلو رفته است تا الان پاسخگوی این فعالیتها نیست و ما هرروز فاصله مان با دنیا بیشتر میشود . به نظر من ما در این بخش خیلی موفق نخواهیم بود.
 
طاهری: خیلی ممنون آقای ملکی خیلی فشرده و نکات خیلی خوبی را بیان کردند. مهمترین نکته هم همین کند بودن حرکت شورا است و ما هرروز یک خلاقیت جدیدی را شاهد هستیم در سرویسهتی خارجی و این طرف ما سرویسهایی را که چند سال قبل وارد کشورمان شده را هنوز تصمیمگیری نکردهایم.
 
انتظاری: این نکات نکات مهمی است و چند مسئله را شاید بتوانیم در صحبتهای ایشان بخواهیم پررنگتر کنیم. یکی اینکه بحث آن منظومهی فکری جامعه هست . یعنی اینکه مسئولین حول محور واحدی تفکر واحدی داشته باشند . یعنی یک تصمیمگیری که بخواهد پیاده شود باد راحت جلو برود . شاید در این قضیه مقام معظم رهبری از همه پیشرو تر باشند و اهمیت کار  را کاملاً دریافت کردند ولی باقی مسئولین هم باید برایشان همین اتفاق بیفتد که آن هم وحدت نگرش باید ایجاد شود. نکتهی دوم بحث تغییرات کند و تصمیمگیریهای کند است و این یکی از واحدهای شورای عالی مجازی مرکز ملی فضای مجازی پیاده کردن تصمیمات است. این قرارگاه باید از یک ساختار اصلی و مستقلی را برخوردار باشد که ما البته مشکل داریم . همان مشکلی که شورا در قبل داشته ما هم داشتهایم از لحاظ بودجه. ببنید مصوبه شورای عالی این بوده است که شبکهی ملی ارتباطات تصویب شد برای پیاده کرد این و سایر مراکز ملی 100 میلیارد مصوب شد که تخصیص داده شود. معاونت بودجه برنامه ریزی حمایت نکردند از این حمایت در صورتی که در مجلس آقای لاریجانی دفاع کردند.
 
ما این کمیسیونهای بسیار بیشتری را باید فعال کنیم و ما در زمینه محتوی در این بحث ایجاد سرویسها مصوبات زیادی داریم.
 
ما در پیوست حکم بندهایی را که داریم می بینیم این دوراندیشی که فرمودند مقام معظم رهبری به طور مثال که ایشان تأکید داشتند بر روی بازی آنلاین و برخط اولویت دارد. ببینید ما اگر این را بشکافیم از نظر علوم انسانی چه اتفاقاتی میافتد و غیره دیده میشود که چه مسائلی در پشت پرده است. از مسائلی که در تولید محتوی حتی در سبک زندگی است از جنس تناسب با سطح فرهنگی کشور است . در این برنامه ریزی ورود هست. ولی وقتی ما هنوز در سادهترین مسئله ماندهایم این واقعاً یک شوخی است. باید مجلس هم با ما همراه میشدند درمورد بودجه. ما باید بودجه را افزایش دهیم در وزارت ارشاد که به قول شما وزیر در آنجا به فیسبوک توجه داشته باید به این مسئله به تصویب شورای عالی برسد. و نظرخواهی از شورای عالی نکرده است . و این ایراد است . وقتی در بخشهای مختلف تبعیت نداشته باشند در کار شورا , شورا کاری انجام نمی‌دهد.این به نظر من یک اسراف است و اصلاً نیاز نیست این هزینهها را بکند و میتوانند با این خیلی از شکلات را حل کنند. هیچ نیازی هم به سرمایه گذاری دولت نداریم . آن هم اگر میخواهیم هزینه کنیم باید در محتوی هزینه کنیم در زیرساخت و آن هم باید اجازه دهیم در شورای عالی بررسی شود. این حقوق شهروندی که آقای رئیس جمهور میفرمایند یکی از مواردش هم همین است که باید رعایت شود.
 
انتظاری: خود بحث بودجه را خود آقای روحانی به صراحت میگویند که باید این انجام شود و در بودجه بیاید. این یک نوع ناهماهنگی را می‌بینیم.
 
مقصودی: آقای طاهری ما منتظر خواندن نظرات نظر سنجی هستیم و از بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم.
 
طاهری: بیش از 122 هزار پیامک است و پیامکهای قابل قبول 19697 پیامک است .
 
گزینه آری 14.45 , خیر 76.25 , حدود 6000 رأی استفاده نمیکنم هم هست که جدای آمار کلی است .

​​