لبه تکنولوژی

کاشت قطعات الکترونیکی در مغز با هدف افزایش بهره‌وری

منبع: مهر
گروهی از کارشناسان آینده‌پژوه در گزارشی مدعی شدند در سی سال آینده، در جمجمه انسان‌ها قطعات الکترونیکی کاشته خواهد شد.
 
به گفته این محققان، این کار دو هدف را دنبال می‌کند: افزایش توانایی‌های ذهنی مغز و بالا بردن ساعات کاری فرد در روز. بر اساس این برآوردها، در سه دهه آینده پیشرفت‌های علمی به جایی می‌رسد که این قطعات الکترونیکی کاشته شده می‌تواند با مغز انسان به طور دوجانبه فعالیت و هماهنگی داشته باشد. این امر علاوه بر این که قدرت تفکر و پردازش مغز را افزایش می‌دهد، قادر است میانگین ساعات کاری افراد در هفته را به 50/5ساعت برساند. امروزه در کشورهای مختلف جهان میانگین ساعات کاری حدود ۴۰ تا ۴۴ ساعت در هفته تعریف شده است. 

​​