تلفن همراه

آفریقای جنوبی در رشد پهن باند همراه پیشروست

منبع: ایسنا
نفوذ پهن باند همراه در کشور آفریقا از دو درصد در سال 2010 میلادی به 20 درصد در سال 2014 خواهد رسید.
 
 
اطلاعات و آمارها نشان می‌دهند سطوح نفوذ پهن باند همراه در اروپا 64 درصد و در آمریکا 59 درصد از سایر کشورها بالاتر است و پس از این کشورها، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با 49 درصد، عربی 25 درصد، آسیا و اقیانوسیه 23 درصد و آفریقا 19 درصد قرار می‌گیرند.
 
اگرچه تا پایان سال 2014 میلادی منطقه آسیا و اقیانوسیه جایگاه بیش از یک میلیارد اشتراک پهن باند خواهد بود، اما ضریب نفوذ این ناحیه از نواحی دیگری همچون کشورهای عربی و جمهوری‌های آسیای میانه عقب خواهد ماند.
 
تمام نواحی جهان نرخ‌های رشد دورقمی را نشان می‌دهد و بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات جایگاه آفریقا با نرخ رشد بیش از 40 درصد دو برابر میزان متوسط جهانی است و تا پایان سال 2014 ضریب نفوذ پهن باند همراه در آفریقا به حدود 20 درصد خواهد رسید که این میزان در چهار سال پیش کمتر از دو درصد بوده است.

​​