لبه تکنولوژی

انتقال اطلاعات از یک ذهن به ذهن دیگر از فاصله ۵ هزار مایلی با کمک حسگرهای امواج مغز

رایورز - دانشمندان موفق شدند برای نخستین بار ارتباط مستقیم بین دو ذهن از فاصله ۵ هزار مایلی را برقرار نمایند. این ارتباط که بین دو کشور هندوستان و فرانسه انجام شد به کمک حسگرهای امواج مغزی انجام شد و دو طرف این ارتباط بدون خارج کردن حتی یک کلمه از دهانشان، توانستند با یکدیگر از طریق مغزی سخن بگویند.
 
این فناوری از مسافت دقیق ۸ هزار و ۴۷ کیلومتری به انجام رسید و برای نخستین بار در جهان بود که شاهد چنین ارتباط ویژه‌ای بودیم. یک گروه ویژه از دانشمندان بین‌المللی از کشورهای آمریکا، فرانسه و چند کشور دیگر برای این پروژه به همکاری پرداخته‌اند و درنتیجه آن برای نخستین بار موفق به برقراری ارتباط ذهنی بین دو انسان از فاصله بسیار دور شدند.
 
این ارتباط به هیچ نوعی از جراحی و یا تغییرات فیزیکی نیاز نداشت و تنها با نظارت گروه پزشکی ویژه طراح این پروژه و ابزارهای خاص آن بود که دو فرد در این فاصله بسیار دور موفق به انتقال کلمات به ذهن یکدیگر شدند.

​​