تلفن همراه

بسته‌های تخفیفی جایگزین وعده بسته‌های مکالمه نامحدود تلفن ثابت مخابرات شد!ر

منبع: FarsNews
سرویس مکالمه اقتصادی با امکان پرداخت هزینه اولیه و اعمال تخفیف هزینه مکالمات ویژه مشترکان پرتماس عرضه شد.
 
شرکت مخابرات استان تهران در نمایشگاه تلکام سرویس مکالمه اقتصادی ( اکوکال) را معرفی کرده است.
 
در این سرویس دو بسته ۱۰و ۲۰ هزار تومانی وجود دارد که بسته ۱۰هزار تومانی شامل ۳۰ درصد تخفیف در مکالمه تلفن ثابت به همراه و هزار دقیقه تماس ثابت به ثابت (شهری) است در بسته ۲۰ هزار تومانی 30 تا 35 درصد تخفیف مکالمه ثابت به همراه و 2 هزار دقیقه مکالمه ثابت به ثابت (شهری) دیده شده است.
 
بیش از این بحث پرداخت یک هزینه ثابت ماهانه و امکان تماس نامحدود در طول ماه مطرح بود و اکنون این طرح جایگزین ایده قبلی شده است.
 
این طرح ویژه مشترکان تلفن ثابت خانگی و تجاری که مکالمه زیاد دارند. هدف از این طرح کاهش هزینه‌های تماس از ثابت به همراه برای مشترکان پرتماس و کاهش مضررات موبایل در سلامتی انسان عنوان شده است.
 

​​