تلفن همراه

مدیرعامل مخابرات: توسعه تلفن ثابت شتاب می‌‌گیرد

منبع: شرکت مخابرات ایران
برنامه مخابرات توسعه ، فنی‌ و به روز در شبکه تلفن ثابت است ، هر چند در بخش تلفن همراه روند تکمیل توسعه شبکه ادامه دارد.
 
 
ابراهیمی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ضمن بیان این مطلب افزود : در حوزه تلفن ثابت باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم و قطعاً در برنامه سال جاری و سال ۹۴ این اقدام انجام خواهد شد . وی گفت ؛ تجهیزات فعلی شبکه تلفن ثابت TDM بیس نام دارد که ما به سمت تامین تجهیزات IP می رویم . این تجهیزات در شبکه تلفن ثابت می‌‌تواند امکان هم گرایی و زمینه سازی ترکیب کلیه فعالیت های تلفن ثابت ، همراه و دیتا را داشته باشد.
 
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که ، این تجهیزات در استان ‌های خراسان رضوی ، فارس و آذر بایجان شرقی‌ در حال نصب است ، گفت : همزمان با نصب این تجهیزات ، شبکه انتقال هم تغییر و فناوری های روز مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
 

​​