بازار سرمایه

واگذاری مخابرات از سال پنجم گذشت

منبع: تسنیم
پنج سال پیش و در چنین برهه‌ای بود که مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب ارتباطی کشور خصوصی شد.
 
خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب مخابراتی کشور طبق مصوبه دولت و فرامین مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته و دولت که یکی از سهامداران بزرگ شرکت مخابرات است، 20 درصد سهامش را در اختیار خود دارد.
ابراهیمی صدرآبادی مدیر عامل این شرکت به همین مناسبت در پیامی، پنجمین سال خصوصی‌‌سازی در مخابرات را به همکارانش تبریک گفت.
مخابرات در همین راستا گزارشی تهیه کرده که به شرح زیر است:
"درست پنج سال قبل بود که خصوصی شدن در مجموعه ارتباطات ایران اسلامی رقم خورد و پس از پشت سر گذاردن فراز و فرودهای فراوان، سرانجام تحقق یافت؛ اتفاقی که پیام‌آور بزرگترین دگرگونی‌ها در تاریخ این مجموعه تا به امروز بوده است.
این تحول تاریخ‌ساز نه تنها مدیران بلکه یکایک همکاران مخابراتی را به گونه‌ای غیر قابل انتظار درگیر خویش کرد به گونه‌ای که از یک سو این پدیده در الزامی جهانی می‌بایست حادث می‌گردید و از سوی دیگر نگرانیهائی را از آینده شغلی همکاران با خود به همراه داشت ضمن آنکه شرایط برای خصوصی‌سازی در کشور فراهم نبود و در این میان مدیران وقت خود را در تنگنایی به مراتب شدیدتر از آنچه تصور می‌کردند یافته بودند که انصافاً با شکیبایی و تدبیرهای راهگشا، هم فضای التهاب‌آور آن روزها را آرام کردند و هم همکاری بی‌دریغ همکاران را در این زمینه برانگیختند.
به هر تقدیر خصوصی‌سازی در مخابرات ایران مانند هر کشور دیگری که در این عرصه توفیقی داشته سه هدف بنیانی را دنبال می‌کند:
الف – خدمات‌دهی مناسب با فناوری روز
ب – سودآوری مناسب برای سهامداران
ج – امنیت و رفاه برای همکاران
هر چند در وهله نخست نیل به این اهداف آسان می‌نماید ولی حقیقت امر این است که تحقق نسبتاً موفق هر یک از آنها دشواری‌های خاص خویش را داشته و گاه در هماهنگی با یکدیگر در تضاد بوده که باز هم با تدابیر مدیران و دیگر همکاران این تضادها مرتفع گردیده‌اند.
به هر حال یک نکته مهم را هرگز نباید از نظر دور انگاشت که مخابرات دولتی مجموعه‌ای است که وجه غالب آن خدماتی بوده ولی مخابرات خصوصی دو وجه همسان داشته و آن خدماتی و اقتصادی بودن است؛ به این معنی که می‌باید بهترین خدمات را با بیشترین بازده اقتصادی در بر داشته باشد. به انجام رساندن هر چه شایسته‌تر روند خصوصی‌سازی مستلزم تدوین برنامه‌ای جامع در هفت حوزه متمرکز بوده که در حال عملیاتی شدن است.
اما انتظار طبیعی آن است که این برنامه آن گونه که در شأن مجموعه عظیم ارتباطی است اجرایی گردد.
حوزه‌های هفتگانه مزبور به ترتیب اولویت‌ها عبارتند از بهینه‌سازی جریان هزینه، تحول در خدمات، همکاری راهبردی با ذی‌نفعان کلیدی، بهینه‌سازی زیرساخت شبکه، حفظ و نگهداری سهم حداکثری بازار و توسعة فروش و بازاریابی، توسعه سازمان با اولویت‌های کاری و در نهایت حفظ و توسعه منابع انسانی.
ما در دوره جدید بسیار مصمم هستیم که:
1- با وجود پرسنل متخصص موجود و نیروهای تحصیل کرده داخل کشور بتوانیم در کوتاه مدت نتایج ارزشمندی را برای مردم و سهامداران تأمین کنیم.
2- در کشورهای منطقه برای سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی حضور فعال داشته باشیم.
3- خدمات ارزش افزوده را برای متقاضیان فراهم کنیم.
4- از تجهیزات تولید داخل برای توسعه استفاده کنیم.
در پایان با تبریک 18 آبان ماه سال روز خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران به همه ذینفعان، بویژه همکاران عزیز مخابراتی در سراسر کشور بدیهی است خصوصی‌سازی مخابرات در ایران اسلامی می‌باید آثار مثبت و دستاوردهای به مراتب چشمگیرتری را از خود به نمایش بگذارد؛ آثار و دستاوردهایی که هم سهامداران، هم مردم و هم همکاران به گونه‌ای روز افزون آنها را احساس نمایند."

​​