بازار سرمایه

حضور برگزارکننده جیتکس در الکامپ بیستم

منبع: Farsnews
ورلد ترید سنتر امارات متحده عربی به عنوان برگزار کننده نمایشگاه هفته فناوری جیتکس که از مدتها پیش به منظور حضور و تعیین نماینده مستقیم در ایران اقدام کرده بود، جهت مشارکت در الکامپ بیستم و برپایی پاویون اعلام حضور کرده است.
ستاد خبری الکامپ 20 اعلام کرد: پس از گذشت 3 روز از آغاز ثبت نام و جانمایی الکامپ، ثبت نام و جانمایی شرکت ها در محل ستاد اجرایی آغاز شده است.
 
در این میان یک شرکت خارجی که خود برگزار کننده بزرگترین نمایشگاه فناوری خاورمیانه است جهت مشارکت در الکامپ بیستم و دریافت غرفه ثبت نام کرده است.
 
ستاد خبری نمایشگاه حضور مستقیم ورلد ترید سنتر به عنوان مجری برگزاری جیتکس در نمایشگاه الکامپ را در تقویت این دست نمایشگاه‌ها موثر دانست.
 
بیستمین نمایشگاه بین المللی الکامپ از تاریخ 16 لغایت 19 آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود.

​​