بازار سرمایه

پیش‌بینی درآمد ۵۳۵ ریالی هر سهم مخابرات در سال ۹۳

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ با سرمایه ۴۵ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۵۶ میلیون ریال، مبلغ ۵۳۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه پس از کسر سهم اقلیت برای سال مالی ۱۳۹۳ را در تاریخ‌های چهارم اسفند ۹۲، هفتم تیر ماه ۹۳ و ۳۱ تیر ماه ۹۳، مبلغ ۵۳۳ ریال اعلام کرده است.
 
مخابرات پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۹۲ را در همین تاریخ‌ها مبلغ ۵۳۵ ریال اعلام کرده بود.
 
در مفروضات پیش‌بینی درآمد هر سهم اخیر، سود هر سهم و سود نقدی هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) برای سال مالی ۱۳۹۳ به ترتیب مبلغ ۶۵۱۶ ریال و مبلغ ۶۵۰۴ ریال پیش‌بینی شده است که با مندرجات اطلاعیه پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران سود هر سهم و سود نقدی هر سهم به ترتیب به مبلغ ۶۶۰۶ ریال و ۵۹۴۵ ریال مطابقت ندارد.
 
سود نقدی هر سهم پیشنهادی به مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۳ معادل ۹۰ درصد سود هر سهم شرکت است.
 
سود نقدی هر سهم پیش‌بینی شده برای سال مالی ۱۳۹۳ که در اطلاعیه شرکت مبلغ ۴۳۵ ریال درج شده است، معادل ۹۰ درصد سود هر سهم با فرض افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۵۰ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۶۳۳ میلیون ریال است و افزایش سرمایه شرکت منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام است.

​​