بازار سرمایه

9 سال بی توجهی به صادرات محصولات های‌تک

منبع: فناوران
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از کاهش مستمر سهم صنایع با فناوری بالا (هایتک) از صادرات کشور از سال 1384 تاکنون است.
 
براساس بررسی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم صادرات محصولات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی کشور در سال‌های اخیر بسیار اندک و در برخی از سال‌ها‌، کمتر از یک درصد بوده و روند این سهم از سال 1384 تاکنون کاملا نزولی شده است. به گونه‌ای که از حدود 1.5 درصد به حدود 0.73 واحد درصد در سال 1392 و به حدود 0.56 واحد درصد در هفت ماهه اول سال 1393 کاهش پیدا کرده است.
ارزش صادرات صنایع های‌تک در سال 1390 به بالاترین مقدار خود رسید که حدود 217.4 میلیون دلار بود و در سال های 1391 و 1392 به ترتیب به رقم 177 و 184.7 میلیون دلار کاهش پیدا کرد.
براساس این بررسی، طی چهارده سال اخیر همزمان با رشد صادرات صنعتی کشور، صادرات صنایع های‌تک به اندازه آن رشد پیدا نکرد، هر سال از سهم صنایع های‌تک در صنعت کاسته و تمرکز بر یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو افزایش پیدا کرد. بنابراین به رغم تاکید برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و رویکرد مبتنی بر افزایش نقش صنایع با فناوری‌های پیشرفته، نه تنها صنایع های‌تک در اولویت و جهت گیری‌های دولت طی این سال‌ها نبود، بلکه کاملا بر عکس عمل شد و جایگاه صنایع های‌تک در سال 1384 نیز از دست رفت.
در نتیجه گیری نهایی نیز باید اذعان کرد که صادرات صنایع های‌تک کشور اصلا وضعیت مناسبی ندارد و با ادامه همین روند کنونی، چشم‌انداز خوبی برای این صنایع متصور نیست به خصوص وقتی که صنایع های‌تک کشور از دو مشکل اساسی، پایین بودن حجم صادرات و روند نزولی سهم آن از یک طرف و فقدان تنوع و تمرکز بیش از 80 درصد ارزش آن، به یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو از طرف دیگر، در معرض تهدید جدی قرار دارد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود راهکارهای حل این مساله در سیاست‌های دولت طی یک سال باقی مانده برنامه پنجم توسعه و به خصوص احکام لایحه برنامه ششم توسعه به دقت ملاحظه شود.

​​