تلفن همراه

وبسایت اتاق بازرگانی تهران از رقابت مدیران عامل رایتل و همراه اول در انتخابات اتاق خبر داد: صدوقی بعد از صدری ثبت‌نام کرد


​​