فناوری اطلاعات

اروپایی‌ها به دنبال قانون واحد حفاظت از اطلاعات تا پایان 2015

منبع: فارس
کمیسیون اروپایی می‌گوید قصد دارد تا قبل از پایان سال 2015 مجموعه قانون واحدی را برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران تصویب کند، زیرا این کار را به نفع همگان می‌داند.
بر اساس بیانیه صادره پیش نویس این قانون اولین بار در ژانویه سال 2012 تهیه شد و قرار است تا قبل از پایان سال 2015 نسخه نهایی آن به تصویب برسد.
هم اکنون مذاکراتی میان نهادهای مرتبط در کشورهای مختلف اروپایی در این زمینه در جریان است و آخرین هماهنگی ها میان شورای اروپا و پارلمان اروپا در این زمینه در حال انجام است.
 
مقامات اروپایی معتقدند شهروندان و صاحبان مشاغل در تلاش برای مدرن سازی قوانین مربوط به حفاظت از داده ها هستند تا بتوانند همپای عصر دیجیتال به پیش بروند. فناوری های جدید به سرعت در حال ادغام و ارتقا هستند و این امر پیامدهای زیادی برای اقتصاد و جامعه در پی خواهد داشت.
 
در این شرایط تنها زمانی می‌توان از مزایای پیشرفت فناوری بهره مند شد که مردم بتوانند به شیوه به اشتراک گذاری اطلاعتشان در فضای مجازی اعتماد کنند و مطمئن باشند که این داده ها در امان خواهند ماند.
 
همچنین باید در زمینه استفاده از اطلاعات شخصی و حرفه ای شفافیت بیشتری به وجود آید و شرکت ها و دولت ها در این مورد احساس مسئولیت نمایند.
 
البته همه کشورها موافق تصویب چنین قانونی نیستند و از جمله انگلیس معتقد است در قانون یاد شده سخت گیری های بیش از حدی بر شرکت های تجاری اعمال شده است.

​​