بازار سرمایه

اعلام فهرست محصولات ICT سازگار با استانداردهای جهانی

منبع: فارس
فهرست محصولات و کالاهای فاوایی(ICT) که با استانداردهای اتحادیه جهانی مخابرات سازگارند، در یک پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی منتشر شد.
اتحادیه جهانی مخابرات با هدف فراهم ساختن امکان تبلیغ و اطلاع رسانی عمومی درباره سازگاری کالاهای فاوای تولید کتتدگان و عرضه کنندگان با استانداردهای بین المللی ITU-T، اقدام به راه اندازی یک پایگاه اینترنتی با عنوان "کالاها و خدمات فاوای سازگار با استانداردهای جهانی" کرده است؛ در آغاز راه اندازی، کالاهای مربوط به بهداشت الکترونیکی (E-Health) شامل 23 فناوری، به منظور کمک به خریداران در انتخاب کالاهای سازگار با استانداردهای جهانی، در این پایگاه اطلاع رسانی درج شدند.
 
در این پایگاه ، فهرست محصولات و خدماتی یافت می‌شود که درآزمایشگاه‌های طرف سومی مورد آزمایش قرار گرفته اند. دستگاه های بهداشت الکترونیکی که فهرست آن، بخش زیادی از این پایگاه اطلاع رسانی را به خود اختصاص داده ، طبق مشخصات توصیه نامه ITU-T H.810 "رهنمودهای طرح کارکرد متقابل برای سامانه های بهداشت شخصی" مورد آزمایش قرار گرفته است. این استاندارد کلیدی، در دسامبر 2013 به تصویب رسید.
 
تازه ترین رهنمودهای صادرشده در سال 2014 نیز با مشخصات مورد نظر اتحادیه جهانی مخابرات هماهنگ شده است؛ این رهنمودها واسط ارتباطی شبکه حوزه شخصی (PAN)، شبکه حوزه محلی (LAN) و شبکه حوزه لمسی (TAN) تجهیزات پزشکی و تجهیزات میزبانی برنامه های کاربردی(AHDs) شامل NFC(ارتباط میدان مجاور)، ورودی USB وفناوری هوشمند بلوتوث (Bluetooth) وهمچنین اجرای موافق از طریق شبکه حوزه گسترده (WAN) و شبکه ثبت سلامتی تجهیزات پزشکی (HRN) را به نمایش می‌گذارد.

​​