بازار سرمایه

مدیرکل تعیین تعرفه گمرک خواستار شد

پیشنهاد تغییر 257 تعرفه کالا برای سال 94

منبع: فناوران
مدیرکل تعیین تعرفه گمرک ایران گفت: گمرک پیشنهاد تغییر ۲۵۷ تعرفه کالا برای سال آینده داده است.
 
عبدالرضا غلامی با بیان اینکه سال 92 برای کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری 1500 اشکال مقرراتی و تعرفه‌ای درآوردیم، گفت: 99 درصد این اصلاحات انجام شده و نیز امسال به دنبال شفاف‌سازی، تسهیل و روانسازی تعرفه هستیم، تا بدون تفسیرهای گوناگون منجر بهبود فضای کسب و کار شود. 
مدیرکل دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران با بیان اینکه شفاف شدن تعرفه‌ها و تسهیل آن منجر به کاهش انگیزه قاچاق می‌شود، گفت:‌ هر چه تعرفه زیادتر باشد، منجر به قاچاق کالا و سو‌استفاده افراد خواهد شد. 
وی با تاکید بر اینکه حدود 257 پیشنهاد تعرفه‌ای برای سال 94 ارایه شده، گفت:‌ این مباحث می‌تواند بسیاری از اختلافات و بروکراسی مربوط به کالا و صاحبان آن را کم کند.   
 
 

​​