بازار سرمایه

اعلام پیش‌بینی سود همراه اول در سال 94

منبع: ایسنا
شرکت بورسی همراه اول، اولین پیش بینی سود هر سهم سال آینده را با ۵ درصد افزایش نسبت به سال جاری ۶۸۰ تومان اعلام کرد.
 
شرکت همراه اول اولین پیش بینی سود هر سه سال آینده را منتشر کرد. این شرکت 400 میلیارد تومانی سود هر سهم سال آینده را با 5 درصد افزایش نسبت به سود سال جاری 680 تومان اعلام کرده است که این میزان افزایش ناشی از افزایش تعداد مشترکین به 5 میلیون مشترک و ارایه سرویس های جدید عنوان شده است.
 
همچنین شرکت سود هر سهم تلفیقی گروه را 676 تومان پیش بینی کرده و هیات‌مدیره نیز پیشنهاد تقسیم سود 90 درصدی را برای مجمع در نظر گرفته است.

​​