بازار سرمایه

زمان واگذاری سهام ایرانسل مشخص شد

منبع: تسنیم
در حالیکه واگذاری ۲۱ درصد از سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل قطعی شده اکنون جزییات بیشتری از زمان این واگذاری به دست رسیده است.
واگذاری 21 درصد از سهام اپراتور دوم موبایل کشور طبق الحاقیه پروانه آن که در آبان ماه سال 84 با عنوان تغییرات مؤثر بر سرمایه دارنده پروانه تصویب شده سرانجام پس از پنج سال دیرکرد، قطعی شد.
هفته گذشته، تسنیـم با اعلام این خبر که " واگذاری ایرانسل در سال 94 تصویب شد "، اعلام کرد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مستندات این اپراتور را جهت بورسی شدن بررسی و 21 درصد از سهام آن را طبق قانون مکلف به واگذاری دانسته است.
براساس اطلاعات به دست آمده، این کمیسیون دولتی که ناظر اصلی بازار ارتباطات کشور است،  مقرر کرده تا روند خصوصی‌سازی ایرانسل بعد از اتمام مجامع عمومی شرکت‌های بورسی که معمولا پایان تیر ماه است، شروع شود.
این موضوع به منزله این است که شروع رسیدگی به گزارشات مالی، احتمال تغییر در اساسنامه، حسابرسی، تشکیل هیات واگذاری، نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، شیوه قیمت‌گذاری و کلیه امور مرتبط به واگذاری بخشیس از سهام دومین اپراتور ارتباطی کشور از اول مرداد 94 آغاز خواهد شد.
این شرکت تا سررسید مذکور فرصت رسیدگی به این امور و آماده‌سازی شرایط واگذاری را دارد.

​​