بازار سرمایه

دسترسی به پرتال جدید سهامداران مخابرات ایران

منبع: شرکت مخابرات ایران
پرتال امور سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت مخابرات ایران، در بخش سهام، به"پرتال امور سهامداران" تغییر یافت.
 
در سربرگ سهام صفحه اصلی سایت شرکت مخابرات ایران، مشتریان و سهامداران می توانند علاوه بر پرتال امور سهامداران به اطلاعاتی در مورد سهامداران ترجیحی، صورت های مالی، اخبار، پرسش و پاسخ و مطالب مرتبط دسترسی داشته باشند.
 
بنابراین گزارش، در بخش سهامداران ترجیحی، خلاصه وضعیت اطلاعات سهام ترجیحی، سیار، شسکام و نمایش کد سهامداران ترجیحی در دسترس است. سربرگ امور سهام، اطلاعاتی در مورد ریز قیمت سهام، تعداد سهام و سرمایه مخابرات در بورس و نظایر آن در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
 
همچنین سربرگ صورت های مالی، مختص صورت های مالی تلفیقی شرکت مخابرات ایران و گروه برای دوره های مالی مختلف است. 
 
لازم به ذکر است IP جدید صفحه سهامداران مخابرات با کد (80.191.61.182) به نشانی www.tci.ir بخش سهام، پرتال امور سهامداران، در دسترس می باشد.

​​