گزارش تصویری: مراسم بهره‌برداری از خدمات و توسعه شبکه پهن باند استان قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


​​