بازار سرمایه

در مجمع عمومي ساليانه همكاران سيستم عنوان شد:

استقبال بازار از محصولات جديد و توسعه اقتصادي همكاران سيستم

در مجمع عمومي شركت همكاران سيستم براي سال مالي منتهي به 29/12/93 كه روز سه شنبه 12 خرداد در مركز مطالعات بهره‌وري و منابع انساني برگزار شد، اين شركت از تحقق سود، بيش از پيش‌بيني اوليه خبر داد.

hamkaran1.jpg

در اين مجمع همچنين، توزيع 40 تومان سود نقدي و حدود 33 تومان سهام جايزه از محل افزايش سرمايه به ازاء هر سهم، به تصويب رسيد. 

در اين جلسه كه با حضور 14/91 درصد از سهامداران، نمايندگان سازمان بورس و مؤسسه حسابرسي بيات رايان برگزار شد، اعلام شد كه سود نقدي سهامداران، از روز چهاشنبه 20 خرداد قابل دريافت است.

 

استقبال بازار از محصولات جديد، افزايش سه برابري فروش راهكاران

مهدي اميري، مدير عامل شركت همكاران سيستم، در ارائه خود به سهامداران حاضر در مجمع عمومي اعلام كرد درآمد اين شركت در سال 93، 35% رشد داشته است.

بر اساس اين ارائه، محصول راهكاران با افزايش فروش سه برابري نسبت به سال قبل، چهل درصد از فروش سال 93 همكاران سيستم را به خود اختصاص داده است. راهكاران، ERP شركت همكاران سيستم است كه طي دو سال ابتداي عرضه به بازار توانسته جايگاه خوبي در بين مخاطبان اين شركت پيدا كند.

همچنين با استقبال بازار از محصولات سپيدار و دشت همكاران سيستم و اضافه شدن 5000 مشتري جديد در اين حوزه، فروش اين محصولات با رشد 60 درصدي مواجه بوده است.

 

موفقيت در اجراي پروژه‌هاي بزرگ

مدير عامل همكاران سيستم، در گزارش خود به مجمع با اشاره به تمركز همكاران سيستم بر اجراي پروژه‌هاي بزرگ گفت: «موفقيت همكاران سيستم در اجراي پروژه‌هاي بزرگ در طي سال‌هاي گذشته، باعث شده است كه در سال 93، 25% حجم كسب و كار همكاران سيستم از محل اجراي پروژه‌هاي بزرگ تامين شود. ارائه راهكارهاي نرم‌افزاري به گروه صنعتي بهروز،    پتروشيمي فارابي و حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي از جمله پروژه‌هاي بزرگي است كه در سال 93 توسط شركت انجام شده است»

hamkaran2.jpg

بر اساس اعلام مدير عامل شركت همكاران سيستم در مجمع، در حال حاضر نزديك به نيمي از 500 شركت برتر كشور (كه هر ساله توسط سازمان مديريت صنعتي كشور معرفي مي‌شوند) و 64% شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه كشور از راهكارهاي شركت همكاران سيستم استفاده مي‌كنند.  

 

دو برابر شدن سرمايه همكاران سيستم در 3 سال آينده

مجمع عمومي فوق العاده همكاران سيستم طرح افزايش سرمايه هيات مديره اين شركت براي 3 سال آينده را در جهت توسعه فعاليت‌ها و پاسخگويي به نيازهاي بازار تصويب كرد. مطابق اين طرح، همكاران سيستم طي سه سال متوالي، سرمايه خود را دو برابر خواهد كرد.

 

سال 94، سال موفقيت‌هاي گسترده‌تر همكاران سيستم

طبق گزارش هيات مديره همكاران سيستم به مجمع، ادامه تمركز اين شركت براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ و به كارگيري تكنولوژي‌هاي جديد در پياده‌سازي راهكارها جزو اهداف عمده همكاران سيستم در سال 94 است.

ارتقاء سيستم‌هاي مشتريان به محصول نوين راهكاران و توسعه فروش اين محصول به تناسب 50 درصد كل فروش گروه نيز جزو اهداف سال 94 قرار گرفته است.

برنامه‌ريزي براي فعاليت‌های صادراتی در كشورهاي همسايه و ايجاد آمادگي‌هاي بيش‌تر براي همكاري با شركت‌هاي بزرگ جهاني از وجوه ديگر اين برنامه‌ريزي‌هاست.


​​