فناوری اطلاعات

ابداع اپلیکیشنی برای تشخیص گونه پرندگان

منبع: مهر
اینکه بتوان گونه های مختلف پرندگان را تنها از روی تصویر و آنالیز آن توسط یک اپلیکیشن مجهز به هوش مصنوعی شناسایی کرد امکان جالب توجهی است که به تازگی توسط محققان ارایه شده است.
هم اکنون اپلیکیشنهای زیادی وجود دارند که محققان عرصه پرنده شناسی می توانند با استفاده از آنها به شناسایی گونه های مختلفی از این جانوران بپردازند اما این شیوه استفاده تنها بر اساس الگوی جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و بررسی مقالات موجود قابل استفاده است.
 
اکنون محققان دانشگاه کورنل اپلیکیشن جدید موسوم به برنامه Merlin Bird Photo ID ارایه کرده اند که گامی فراتر از شیوه های قبلی برداشته و با بهره گیری از مشاهدات رایانه ای به دانشمندان در تشخیص گونه های متنوع پرندگان کمک می کند. نکته جالب توجه اینجاست که این اپلیکیشن جدید تنها به تصاویر ثبت شده از پرندگان جهت تشخیص گونه آنها نیاز دارد.
 
کاربر با بارگذاری تصویر در اپلیکیشن و ترسیم کادری مشخص و ساده در اطراف پرنده به نرم افزار کمک می کند تا آن را به خوبی تشخیص دهد. در ادامه با کلیک کردن بر روی نوک یا منقار، چشم و دم جزئیات دقیق تری از حیوان در اختیار محققان قرار می گیرد.
 
این اپلیکیشن مجهز به سطحی از هوش مصنوعی است که با استفاده از آن به مقایسه داده های به دست آمده از تصویر با ده ها هزار تصویر از پیش ثبت شده در حافظه خود می پردازد.
 
در حال حاضر پایگاه اطلاعاتی این اپلیکیشن شامل ۴۰۰ گونه مختلف از پرندگان است که معمولا در آمریکا و کانادا مشاهده می شوند.

​​